Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubice budu nacvičovat reakci na teroristický útok

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Bezpečnostní rada obce s rozšířeou působností Pardubice na svém zatím posledním zasedání projednávala přípravu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení.

To by se mělo uskutečnit v druhé polovině roku a jeho tématem bude reakce na částečně uskutečněnou hrozbu teroristického útoku s použitím nervově paralytické látky Sarin a výbušniny typu „Slurry“(směs pevné výbušniny a hořlavé kapaliny). Jak dodává Ing. Kyncl z oddělení krizového řízení, „cvičení na toto téma na území města v takovém rozsahu ještě neproběhlo a nabízí procvičení vlastních činností všemi složkami IZS“.

Cvičení bude dvoudenní, přičemž jeden den bude věnován nácviku složek IZS a druhý den nácviku organizace evakuace osob z ohrožených území, za což je zodpovědný magistrát města, v reálné situaci ve spolupráci s úřady městských obvodů. Tuto činnost si město v minulosti už několikrát vyzkoušelo při cvičeních EVAKUACE 2006 a EVAKUACE 2009, ale zatím nikdy v kombinaci se situací ohrožení bezpečnosti.

Do cvičení se zapojí i Armáda ČR prostřednictvím příslušníků aktivních záloh. Ti by v případě reálného nebezpečí byli po vydání nařízení vlády povoláni k plnění úkolů Policie ČR. V rámci cvičení bude v Pardubicích poprvé použita i vybraná speciální technika, včetně aplikace TerEx (TERoristický EXpert), kterou má magistrát k dispozici  a slouží k okamžitému vyhodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických a otravných látek nebo výskytu nástražného výbušného systému.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: