Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubice plánují velké cvičení zaměřené na evakuaci obyvatel

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

O tom, že město Pardubice nenechává přípravu na krizové situace náhodě, se můžete na našich stránkách přesvědčovat již delší dobu. Svědčí o tom například snaha o neustálé zdokonalování varovného systému nebo organizování cvičení.

evakuace

První takové metodicko – instruktážního cvičení město připravilo už v roce 2006. Cvičení „EVAKUACE 2006“ vycházelo ze situace, že vlivem prudkého tání sněhu začala stoupat hladina Labe a na hlásném profilu v Nemčicích došlo k překročení 3. stupně povodňové aktivity. Na základě vývoje hydrometeorologické situace a prognózy, že hladina bude nadále stoupat, doporučil tajemník povodňové komise primátorovi města nařídit evakuaci obyvatelstva z ohroženého území.
Celé cvičení bylo dvoudenní, přičemž první den probíhala teoretická část, tedy příprava dokumentů, jednání krizového štábu a bezpečnostní rady a další činnosti, které se druhý den ověřovaly v praxi. Druhý den se do cvičení zapojil navíc dopravní podnik, městská policie a občanská sdružení Rescueinfo, Rescue Pardubice a oblastní spolek ČČK Pardubice.

200906241822_dsc_3229

O tři roky později město toto cvičení zopakovalo pod názvem „EVAKUACE 2009„. To vycházelo z podobné situace jako předešlé cvičení, ale bylo rozsáhlejší. Šest autobusů dopravního podniku při něm postupně odváželo do „bezpečí“ celkem 180 žáků základních škol nábřeží Závodu Míru, npor. Eliáše a Prodloužená, představující fiktivní rodiny z nedalekých domů.
Po příjezdu k ČEZ aréně, která se proměnila v evakuační středisko, prošli všichni žáci přes přijímací skupinu, kde byli důkladně zaevidováni a vyčkali na přesun do místa nouzového ubytování.
Do průběhu evakuace byly opět zapojeny také některé dobrovolné organizace, které v Pardubicích působí. Zatímco Český červený kříž a Rescue Pardubice se staraly o „zraněné“ účastníky evakuace, členové občanského sdružení Rescueinfo zajišťovali radiovou komunikaci mezi jednotlivými prostory cvičení a místem jednání stálé pracovní skupiny krizového štábu.

Od roku 2012 se v Pardubicích začalo opět hlasitě mluvit. Tentokrát však ne v souvislosti s povodněmi, ale kvůli nebezpečí nálezu letecké munice u Parama. Město proto zpracovalo obdivuhodně podrobný a promyšlený plán evakuace, který pro pokračování průzkumu v roce 2015 aktualizovalo. Stále však šlo „pouze“ o papír a teoretickou rovinu.
V listopadu minulého roku si magistrát spolu s dopravním podnikem a školami prověřil tento plán i prakticky při cvičení „NÁLEZ 2015„. To mělo pouze štábní povahu, tedy bez praktického zapojení figurantů a město si při něm vyzkoušelo činnost krizového štábu, komunikaci a například i dostupnost občerstvení nebo práci s registrem přechodných pobytů. Právě v té době město začalo zvažovat zorganizování i praktického cvičení se vším všudy.
To by se podle informací z prosincové bezpečnostní rady mělo uskutečnit pod zatím neznámým názvem (EVAKUACE 2017?) v příštím roce a bude mít ještě větší rozsah než to z roku 2009. Konkrétní záměr cvičení chce bezpečnostní rada projednat na svém květnovém jednání.

Oproti dřívějšku při něm cvičící budou muset řešit také některé nové problémy. Za všechny zmiňme například to, že obce s rozšířenou působností přišly z rozhodnutí Ministerstva vnitra o přístup k evidenci obyvatel ve svém správní obvodu a také o přístup k informacím o osobách se zdravotním postižením. Přitom právě tyto osoby vyžadují při evakuaci speciální podmínky (doprava, bezbariérové ubytování).

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

1 komentář článku Pardubice plánují velké cvičení zaměřené na evakuaci obyvatel

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: