Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubická nemocnice zažaluje ministerstvo

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Pardubická krajská nemocnice se nehodlá smířit s vyřazením svého traumacentra a onkocentra ze sítě specializovaných pracovišť. Nemocnice proto v pátek 3. dubna zažaluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, které vydalo osvědčení o nesplnění podmínek pro poskytování nejvyšší péče vtěchto centrech.

„Postup považujeme za nezákonný,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, který podstoupil všechny kroky, aby s Ministerstvem zdravotnictví dohodl přezkoumání sporného auditu. Dodnes neobdrželo vedení kraje ani nemocnice písemně výsledky auditu od ministerstva zdravotnictví. Ministryně zdravotnictví neodpověděla ani na společný dopis Pardubického kraje a Magistrátu města Pardubic.
Kraj považuje oznámení ve věstníku ministerstva pouze za informativní a doporučující.
„Jsme přesvědčeni, že postup Ministerstva zdravotnictví  je v rozporu s Listinou základních práv a svobod,“ uvedla radní Markéta Tauberová.
Vydání věstníků a osvědčení poškodilo nejen pověst nemocnice, ale připravilo ji o 160 milionů Kč z Integrovaného operačního programu EU (IOP).

Přehled událostí kolem traumacentra:

 • Únor 2001 – zařazení traumacentra do sítě specializovaných zařízení.
 • Duben 2008 – příprava žádosti o grantu rámci IOP.
 • Srpen 2008 – audit traumacentra.
 • 28. 11. 2008 – Věstník MZ částka 6, traumacentrum není zařazeno mezi špičková pracoviště.
 • 16. 12. 2008 – občané zakládají sdružení na záchranu traumacentra a onkocentra. Petici podepisuje 26 tisíc lidí.
 • 22. 12. 2008 – MEMORANDUM Pardubického kraje, v němž je vyjádřen nesouhlas s postupem ministerstva.
 • 13. 1. 2009 – Ministerstvo zdravotnictví vydalo osvědčení k nesplnění podmínek poskytování traumatologické péče nejvyššího stupně.
 • 23. 1. 2009 – výběrová komise nedoporučila dotaci pro traumacentrum z prostředků IOP, nemocnice tak přišla o 80 milionů Kč.
 • 30. 1. 2009 – dopis hejtmana ministryni zdravotnictví.
 • 20. 2. 2009 – hejtman předal na ministerstvo oponentní materiály a memoranda na zachování obou center.
 • 4. 3. 2009 – Hejtman s primátorem požádali znovu ministryni o přehodnocení stavu. Dodnes nedostali odpověď.
 • 3. 4. 2009 -nemocnice a kraj spatřují nezákonnost v postupu ministerstva a podávají na ministerstvo žalobu.

Přehled událostí kolem onkocentra:

 • Duben 2008 – příprava žádosti o grant IOP.
 • Září 2008 – audit v rámci programu IOP.
 • 19. 12. 2008 – ministerstvo představilo na tiskové konferenci síť komplexních onkologických center, Pardubice mezi nimi nejsou.
 • 22. 12. 2008 – MEMORANDUM Pardubického kraje.
 • 28. 12. 2008 – vychází Věstník MZ, částka 7/2008.
 • 19. 1. 2009 – Ministerstvo vydalo osvědčení o nesplnění podmínek poskytování onkologické péče nejvyššího stupně.
 • 23. 1. 2009 – výběrová komise nedoporučila dotaci z IOP, nemocnice přichází o 74 milionů Kč.
 • 30. 1. 2009 – dopis hejtmana ministryni zdravotnictví.
 • 20. 2. 2009 – hejtman předal na ministerstvo oponentní materiály a memoranda na zachování obou center.
 • 4. 3. 2009 – Hejtman s primátorem požádali znovu ministryni o přehodnocení stavu. Dodnes nedostali odpověď.
 • 3. 4. 2009 -nemocnice a kraj spatřují nezákonnost v postupu ministerstva a podávají na ministerstvo žalobu.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: