Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubický kraj bude procvičovat humanitární pomoc

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Každoročně se na území Pardubického kraje uskuteční jedno velké cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení. Zatímco v několika posledních letech byla tato cvičení zaměřena především na zásahy, s nimiž se jednotlivé složky více či méně v praxi setkávají, letošek bude svým způsobem „krokem do neznáma“.

V průběhu loňského dubna schválila Bezpečnostní rada Pardubického kraje záměr provedení taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení „Humanitární pomoc 2012“, které se uskuteční 21. září v Poličce a jehož tématem bude stavba a provoz materiální základny humanitární pomoci.

Materiální základna humanitární pomoci je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, přípravy a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizórium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.

200905232053_dsc_3041

Cíl cvičení

Cílem taktického cvičení je prověření součinnosti složek integrovaného záchranného systému (IZS), orgánů krizového řízení a dalších subjektů při výstavbě a provozu materiální základny humanitární pomoci (dále jen „MZHP“) na území Pardubického kraje a prověření připravenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí předurčených k plnění speciálních úkolů v ochraně obyvatelstva.

Konkrétně je cílem:

 1. Prověřit použitelnost prostorů vytipovaných pro výstavbu MZHP.
 2. Prověřit schopnost výstavby a provozu MZHP v reálných podmínkách na území Pardubického kraje.
 3. Procvičit vyrozumění složek IZS a orgánů krizového řízení.
 4. Procvičit součinnost zasahujících složek IZS a orgánů krizového řízení.
 5. Prověřit rychlost a účinnost informačního toku mezi cvičícími složkami IZS.
 6. Procvičit činnost Krajského operačního a informačního střediska IZS.
 7. Procvičit činnost operačních středisek a stálých služeb (dispečinků) zapojených složek IZS a zainteresovaných orgánů a institucí.
 8. Prověřit funkčnost zpracovaného Poplachového plánu IZS.
 9. Prověřit funkčnost Havarijního plánu Pardubického kraje, speciální úkoly jednotek požární ochrany předurčených pro ochranu obyvatelstva.
 10. Prověřit nasazení materiálu Státní správy hmotných rezerv v opatrování Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
 11. Prověřit činnost Základny logistiky Olomouc – sklad Skuteč.
 12. Procvičit činnost vedoucího MZHP.

Námět cvičení

Na území okresu Svitavy došlo vlivem dlouhodobých intenzivních srážek k povodním, které zaplavily obydlená území.
Z důvodu nedostačující kapacity stabilních ubytovacích zařízení pro evakuované osoby a nepříznivého vývoje povodňové situace se krizový štáb postižené obce s rozšířenou působností rozhodne
pro vybudování MZHP pro 150 osob na předem vytipovaném místě a vyžádá si vybudování MZHP prostřednictví krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Základna Logistiky Olomouc zabezpečí vyvezení materiálu na místo určení z příslušného skladu. Jednotky požární ochrany předurčené pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva zajistí výstavbu MZHP a ve spolupráci s dalšími složkami záchranného systému a dalšími subjekty zabezpečí provoz MZHP, dále tyto jednotky předvedou schopnost výstavby protipovodňových stěn, odstraňování nebezpečných naplavenin, zajišťování objektů proti vniknutí vody a pomocné práce při odvodňovacích pracích.
Taktické cvičení „Humanitární pomoc 2012“ bude ukončeno po uvedení MZHP do použitelného stavu, kdy bude schopna přijmout a zabezpečit evakuované osoby a po předvedení schopností jednotek požární ochrany předurčených k plnění úkolů v ochraně obyvatelstva plnit některé speciální úkoly.

Součástí cvičení bude také nácvik výstavby protipovodňových stěn, odstraňování naplavenin, zajišťování objektů proti vniknutí vody a odvodňovací práce.

Účastníci cvičení

 • Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje,
 • Jednotky požární ochrany dle plošného pokrytí,
 • Jednotky sborů dobrovolných hasičů, předurčené pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva,
 • Základna logistiky Olomouc – sklad Skuteč,
 • Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje,
 • Český červený kříž – Humanitární jednotka,
 • Klub vojáků v záloze Pardubického kraje – o.s. Patriot,
 • Policie České republiky,
 • Městská policie Polička,
 • Pardubický kraj,
 • Městský úřad Polička.

Podrobný plán provedení cvičení v současné době zpracovává Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a v dubnu ho bude schvalovat Bezpečnostní rada Pardubického kraje.

Historie taktických cvičení na území Pardubického kraje

TEST 2004 TEST 2004
Cvičení TEST 2004 se uskutečnilo 15. září v areálu bývalé TESLY vedle pardubické nemocnice.
Tématem ukázkového taktického součinnostního cvičení byla činnost složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje při vzniku mimořádné události způsobené výbuchem zemního plynu s následným požárem, zřícením objektu, únikem nebezpečné látky s ohrožení obyvatelstva a dále procvičení součinnosti se 156. záchranným praporem Armády České republiky při výstavbě humanitární základny pro 110 osob.
ŠTÁB 2005
4. října 2005 vypuklo ve Valech na Přeloučsku cvičení, jehož tématem bylo řešení vykolejení nákladního vlaku, převážejícího propan a další nebezpečné látky. V průběhu cvičení došlo k fiktivnímu výbuchu a poškození velkého množství domů.
NEBEZPEČÍ 2006 NEBEZPEČÍ 2006
25. dubna 2006 nacvičovali hasiči, záchranáří a další záchranné a bezpečnostní složky postup při havárii cisterny s chlórem v areálu pardubické společnosti Synthesia. V rámci cvičení se nechalo evakuovat přibližně 200 skutečných obyvatel rybitví.
OCHRANA 2007 OCHRANA 2007
Ve středu 11. července zažily Holice rozsáhlé policejní manévry. Uskutečnila se zde totiž část meziresortního štábního cvičení s názvem „OCHRANA 2007″, které mělo za cíl prověřit připravenost České republiky na případný teroristický útok.
„Holická“ část cvičení se zabývala situací, kdy skupina teroristů obsadila budovu Gymnázia Dr. Emila Holuba.
POLYTRAUMA 2008 POLYTRAUMA 2008
Prověření traumatologických plánů Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje a Pardubické krajské nemocnice a.s. bylo účelem taktického cvičení POLYTRAUMA 2008, které proběhlo 17. září 2008 v Pardubicích.
Cvičení řešilo pád letadla s 90 cestujícími v prostoru pardubického letiště.
POVODEŇ 2009 POVODEŇ 2009
Cvičení POVODEŇ 2009 se ukutečnilo 22. a 23. června 2009 a mělo za cíl prověřit připravenost kraje a záchranných složek na rozsáhlé povodně.
Cvičení ZÁCHRANA 2010
16. června 2010 se v Horním Jelení konalo cvičení integrovaného záchranného systému nazvané Záchrana 2010,  jehož námětem bylo pátrání a záchrana dvou pohřešovaných osob. Ty se  ztratily z domu s respiční péčí Domova Simeon v Horním Jelení.
LANOVKA 2011
Tématem cvičení, které se uskutečnilo 25. května 2011, byla  evakuace osob ze sedaček při poruše lanovky. Tu způsobil paraglidista, který nezvládl řízení a přistává na lanovce v Mlýnickém dvoře.

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: