Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubický kraj nacvičoval evakuaci

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Obyvatelé a náhodní návštěvníci města Žamberk mohli včera lehce získat pocit, že se v okolí „něco“ muselo stát. Jak jinak si vysvětlit množství hasičských vozidel, včetně speciálního autobusu, nebo policisty řídící dopravu na několika křižovatkách ve městě.

DSC_3434

Naštěstí se však nejednalo o skutečnou událost. Město Žamberk totiž bylo vybráno pro uskutečnění letošního krajského taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému, které bylo tentokrát zaměřeno na evakuaci osob se sníženou pohyblivostí – v tomto případě si roli figurantů vyzkoušeli sami obyvatelé Centra sociální péče Žamberk. Cvičení schválila koncem minulého roku Bezpečnostní rada Pardubického kraje.
Vraťme se však v čase o několik hodin zpět, protože evakuace byla pouhým završením celého cvičení, při němž se kromě hasičů „zapotili“ také pracovníci krizového řízení.

Okolí města už několik dní trápí vytrvalé srážky. Večer a v nočních hodinách se situace začíná dramatizovat a tak starosta města ve 4 hodiny svolává povodňovou komisi obce s rozšířenou působností, která následně vyhlašuje II. stupeň povodňové aktivity. Déšť stále neustává a všichni mají v živé paměti povodně, které Žamberk postihly v červenci 1997 a březnu 2000. Začínají proto přípravy na možnou evakuaci.
Tím, co vedení města trápí nejvíce, je místní Centrum sociální péče. Objekt, nacházející se 100 metrů od toku Divoké Orlice, je ohrožen už při dvacetileté vodě a jeho obyvatele tvoří zhruba sto klientů. Těmi jsou jak senioři, tak lidé s tělesným postižením nebo omezeným vnímáním reality. Právě neschopnost pohybu a psychický stav klientů je důvodem, proč kolem pát hodiny ranní kontaktuje starosta města krajské operační a informační středisko hasičů a vyžádá si dislokování evakuačního autobusu na požární stanici v Žamberku.

Bez názvu

K ránu se situace ještě více zhoršila, proto povodňová komise vyhlašuje třetí stupeň povodňové aktivity a aktivuje krizový štáb ORP Žamberk. Ten po úvodním jednání informuje Centrum sociální péče (CSP) a upozorňuje na možnost preventivní evakuace. Ředitelka CSP neponechává nic náhodě. Svolává personál, obchází klienty a zajišťuje přípravu evakuačních zavazadel. Situaci komplikuje fakt, že oproti domovům pro seniory nebo nemocnicím je tento typ zařízení obdobou klasického bytového domu, v němž mají klienti pronajaty byty.

Bez názvu

Vyhlášení stavu nebezpečí v pdf naleznete zde.

Protože lze předpokládat, že situace se bude nadále zhoršovat, obrací se starosta města na hejtmana Pardubického kraje s žádostí o vyhlášení krizového stavu. Ten jeho žádosti vyhoví a z důvodů rozsáhlých povodní a reálné hrozby poruchy vodního díla Pastviny v šest hodin vyhlašuje s platností od deváté hodiny ranní pro území obcí Klášterec nad Orlicí, Nekoř, Líšnice, Žamberk, Helvíkovice, Záchlumí a Kunvald stav nebezpečí. Bezprostředně po té krajský úřad hejtmanovo rozhodnutí zveřejňuje na úřední desce a předává hromadným sdělovacím prostředkům.
Tímto rozhodnutím hejtman převzal koordinaci záchranných a likvidačních prací a zároveň stanovil krizová opatření. V tomto případě se jedná o povinnost pracovní výpomoci, poskytnutí věcných prostředků, provádění nebo odstraňování staveb, hlášení pobytu, evakuaci a zákaz vstupu.

O půl desáté starosta města rozhoduje o provedení evakuace CSP a prostřednictvím svého krizového štábu žádá o pomoc krajské operační středisko hasičů. To obratem vysílá na pomoc profesionální i dobrovolné hasičské jednotky a informuje oblastní spolek Českého červeného kříže. Na místo vyrážejí také hlídky Policie ČR a Městské policie Žamberk, které zajistí prostor před CSP a evakuační trasy.

DSC_3443

V době, kdy přijíždí první jednotka profesionálních hasičů, už probíhá evakuace klientů z pokojů. Zaměstnanci je doprovází do vestibulu centra, kde sepisují seznamy evakuovaných osob. Imobilní klienti zatím zůstávají ve svých pokojích, odkud je budou evakuovat hasiči. Proto na místo dorazila také jednotka sboru dobrovolných hasičů Žamberk, jejíž členové se vydávají prozkoumat jednotlivé pokoje. Po dokončení evakuace si ověřují, že v nich již nikdo nezůstal a označují je. Imobilní klienty si od hasičů přebírá posádka Zdravotnické záchranné služby a Český červený kříž. Tyto osoby nejsou směřovány do evakuačního střediska, ale vzhledem ke svému stavu je převážejí do nedalekého zdravotnického zařízení.

DSC_3449

DSC_3461

DSC_3476

Současně s evakuací se Technické služby města Žamberk společně s dobrovolnou hasičskou jednotkou z Letohradu-Kunčic snaží o zabezpečení objektu CSP před stoupající hladinou pomocí pytlů s pískem.

DSC_3517

V deset hodin jsou již klienti soustředěni v prostoru vestibulu a za doprovodu psycholožky HZS Pardubického kraje nastupují do evakuačního autobusu. Tím hasiči disponují od roku 2012 a je vybavený minikuchyňkou pro ohřev potravy, chladničkou, kotvícími úchyty pro transport vozíčkáře a zdravotnickými nosítky. O tom, že jde vskutku o potřebný kus techniky svědčí mimo jiné to, že hned několik těchto autobusů z různých krajů bylo využito v minulém roce při evakuaci v okolí Vrbětic.

DSC_3469

DSC_3496

DSC_3503

Po závěrečném průzkumu dal velitel zásahu pokyn k odjezdu autobusu a na řadu přišla evakuace materiálu. K tomu účelu byl ze stanice Ústí nad Orlicí povolán nákladní automobil Tatra 815-7 6×6. Stejně jako v případě autobusu jde o techniku, pořízenou z evropských fondů pro zásahy při živelních pohromách.

DSC_3532

Poslední část cvičení probíhala o několik set metrů dál, v Hotelu Panský dům, který je evakuačním střediskem. Za zmínku stojí, že Žamberk je jediným městem v Pardubickém kraji, které má zřízeno zařízení civilní ochrany, konkrétně zařízení pro zajištění evakuace.
Po příjezdu čekalo evakuované klienty občerstvení a prezentace s tématikou požární prevence a především dnes tak častých „šmejdů“. V případě skutečné evakuace by tyto osoby nebyly shromážděny v prostoru restaurace, ale rovnou do jednotlivých pokojů, kde by postupně prošly příjmovou evidencí.

DSC_3539

DSC_3547

Kapacita tohoto zařízení je 48 ubytovaných osob, což se vzhledem k počtu klientů CSP může zdát jako nedostačující. Je však nutno  počítat s tím, že část klientů se evakuuje ke svým příbuzným nebo na vlastní chalupu a taktéž imobilní klienti budou evakuováni jinam. Pokud by povodeň přišla v době, kdy je hotel obsazený, bylo by v krajním případě možné využít vyhlášeného krizového stavu a uložit povinnost ubytování těchto osob.

Pro zajištění základních potřeb evakuovaných osob byla k evakuačnímu středisku ze skladu požární stanice Žamberk přivezena souprava nouzového přežití. Těchto souprav mají krajští hasiči k dispozici několik a v případě potřeby umožňují zajistit základní potřeby pro 50 osob. Jejich součástí jsou přikrývky, hygienické potřeby, nádobí a další materiál.

DSC_3557

DSC_3534

Přestože při cvičení byla nacvičována evakuace jednoho konkrétního zařízení, zkušenosti a závěry z něho budou využitelné mnohem šířeji. Pro krajské hasiče šlo o první cvičení, při němž byli evakuováni skuteční senioři a lidé s omezenou schopností pohybu. Jeho průběhu přihlíželo mnoho pozvaných hostů, včetně starostů a pracovníků krizového řízení. Všichni totiž dobře vědí, že podobné zařízení mají i ve své obci a v případě nutnosti budou muset počítat s jeho evakuací.
Kompletní závěry cvičení budou představeny na příští Bezpečnostní radě Pardubického kraje.

DSC_3500

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: