Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubičtí policisté vítali kurýry prevence

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Během třináctého prosincové dopoledne přivítali pardubičtí policisté „na půdě“ Krajského ředitelství policie Pardubického kraje velmi milé hosty – tzv. kurýry prevence. V březnu letošního roku se v těchto místech rozjel projekt  s názvem Senioři sobě, jehož realizátorem je Preventivně informační oddělení  Policejního prezidia.

V rámci celé akce byly ve zdejším kraji proškoleny čtyři desítky tzv. kurýrů prevence. Ti se následně velmi aktivně do projektu zapojili a své příbuzné, přátelé a  známé,  a to nejen z blízkého, ale i širokého okolí, upozorňovali na hrozící nebezpečí.
A kde na ně vlastně číhá? Téměř všude. Senioři patří mezi velmi ohroženou skupinu obyvatel. Mnohdy žijí izolovaně od okolí, nemají už nikoho, o koho by se mohli opřít. Jejich dobrotu  „převálcuje“ naivita, snaha pomoci druhému se jim může vymstít.
I pardubická policie chce předcházet možné kriminalitě na seniorech, která v policejních statistikách bohužel nechybí. Na začátku projektu obdrželi proškolení senioři tašky s preventivními materiály, se kterými chodili na besedy a různé návštěvy a předávali důležité informace a znalosti dalším lidem. Výstupem z celého projektu se staly vyplněné anketní lístky, které senioři zasílali zpět pardubickým policejním preventistům.
Pro zajímavost pár čísel  – na Pardubicku bylo proškoleno patnáct seniorů, třináct z nich odevzdalo vyplněné anketní lístky zpět do rukou pardubických preventistů. V celém kraji se navrátilo přes šest set anket, z čehož na Pardubicko připadá necelá polovina. Lístky vyplňovaly spíše ženy než muži, v několika případech se do vyplňování zapojily manželské páry. Věk těchto „hodnotitelů“ akce se pohyboval mezi sedmdesáti a osmdesáti lety. Jako zabezpečení bytu využívají senioři většinou bezpečnostní dveře nebo řetízek. Na otázku „co obvykle uděláte, než otevřete, zazvoní-li neznámá osoba u vašich dveří?“ zněla odpověď téměř jednohlasně „zjistím oknem nebo kukátkem, o koho jde“. Je nutné podotknout, že v posledních pěti letech se s podobnou situací setkala polovina dotázaných.
Jedna z posledních otázek v anketě zněla „jak jste reagoval(a)?“ I když ke spokojenosti pardubických policejních preventistů byla odpověď v mnoha případech „ověřil(a) jsem si, o koho jde“, přes dvě desítky dotázaných by otevřely cizím lidem automaticky.

Dnešní slavnostní ukončení projektu proběhlo za velmi příjemné atmosféry. Pozvané seniory nejdříve přivítal pardubický policejní preventista a hlavně sám vedoucí územního odboru. Nejdříve kurýři prevence prozradili, jak v praxi vypadalo jejich přispění k posílení bezpečného chování seniorů, snížení počtu a závažnosti trestných činů na nich páchaných, snížení jejich úrazovosti při pohybu na pozemních komunikacích a zvýšení právního vědomí. Mnohdy šlo o velmi zábavné historky „z natáčení“.
I když se kurýři prevence většinou setkali s kladným ohlasem, narazili i na skupiny obyvatel,  kteří s oblibou používjí otřelou frází – „mně se to přeci nemůže stát“. Kdyby jen věděli, jak moc se mýlí…
V posledních chvílích slavnostního posezení u dobré kávy a zákusku obdrželi senioři z rukou samotného vedoucího územního odboru písemné poděkování a v rámci prevence několik dárkových předmětů. Všichni přítomní vyhodnotili tuto akci za zdařilou a kurýři prevence přislíbili, že se tomuto druhu prevence budou nadále intenzivně věnovat. A to k velké radosti pardubických policistů.
stržm. Mgr. Eva Větrovská, Policie ČR Pardubice

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: