Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Porodnice v Chrudimi zůstane, příležitostí je rozvoj miniinvazivní chirurgie

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

„Všechny krajské nemocnice budou i nadále poskytovat akutní zdravotní péči a zůstanou ve vlastnictví kraje,“ zopakoval na setkání se starostou a radními v Chrudimi předseda představenstva nemocnic Pardubického kraje Pavel Havíř. Spolu s místopředsedou Jiřím Benediktem a 1. náměstkem hejtmana Romanem Línkem objasňovali základní myšlenky Scénáře budoucího rozvoje akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji.

P1300181„Je nezbytně nutné osobně vysvětlovat voleným zástupcům měst všechny změny a také důvody, které nás ke změnám vedou,“ uvedl Línek. Navrhovaná jedna akciová společnost, která zastřeší všech pět současných nemocnic, přinese přehlednější řízení nákladů a společných nákupů. Jednotná personální politika má za cíl udržet kvalitní zdravotnický personál, který je hlavní součástí zdravotní péče. Obslužné a technické činnosti bude řídit a spravovat jedna společná vnitřní organizační jednotka.

Dojde také k některým změnám v rozmístění oborů. Rozložení zdravotní péče je nutné strukturovat tak, aby byla provázaná a časově dostupná, kvalitní, efektivní a udržitelná. „V návrhu zohledňujeme především pacienty. Změny pro ně musejí být vstřícné, a pokud o nějakou péči přímo v místě přijdou, bude pro ně časově dostupná kousek dál. K tomu musejí dostat jinou přidanou hodnotu,“ uvedl Pavel Havíř. S důrazem na kvalitu služeb budou všechny nemocnice brzy akreditované Spojenou akreditační komisí, se stabilizovaným a erudovaným personálem.

Rozvoj plánované péče v Chrudimské nemocnici

Chrudimská nemocnice je nadregionální nemocnicí a vzhledem k velikosti přirozeného spádového území budou zachovány základní obory akutní péče: chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví i dětské oddělení. „„Předpokládáme, že se také zaměříme na rozvoj nemocnice v některých segmentech miniivazivní péče. V rámci plánované (elektivní) péče je možné rozvíjet základní výkony v nadstavbových oborech, například v urologii,“ informoval Pavel Havíř. V případě akutní neurologie hledá představenstvo variantu řešení efektivního provozu v regionu kraje. „Odborná společnost stanovila síť iktových center, která máme v kraji dvě – v Litomyšlské a v Pardubické krajské nemocnici; jedná se takzvaně o vyšší patro neurologické péče, obě mají velké kapacitní možnosti a špičkovou odbornost,“ vysvětlil místopředseda Jiří Benedikt. „Neurologická péče má velkou šíři, kromě iktu (mrtvice) pečujeme také o lidi s epilepsií či s roztroušenou sklerózou a další, takže určitá forma neurologické péče zůstane zachována i v naší nemocnici,“ uvedl ředitel Chrudimské nemocnice Vladimír Ninger.

Návrh je průsečíkem možných kompromisů

Pardubický kraj měl podle Romana Línka tři možnosti. Za prvé: nedělat nic – přičemž v rozpočtu kraje letos není téměř 180 milionů na dofinancování nemocnic. Za druhé: pronajmout nemocnice soukromníkovi – jako se to stalo již ve dvou krajích – a zbavit se možnosti ovlivňovat akutní lůžkovou péči. „Třetí možností, kterou jsme si vybrali, je ta, která garantuje zachování akutní lůžkové péče ve všech pěti nemocnicích v kraji a ponechává ji ve veřejných rukou,“ uvedl a dodal, že to stojí v zadání, které pro tvorbu scénáře stanovila krajská rada.

„Řešení navržené ve Scénáři je průsečíkem možných kompromisů, které neohrozí nemocnice do budoucna, a které jsou udržitelné. Pro každé z těchto pěti míst je nalezena perspektiva a ani pro jednu nemocnici nejsou navrhované změny likvidační,“ uzavřel 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Zdenka Hanyšová Celá, tisková mluvčí Představenstva nemocnic Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: