Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Povodí Labe vydalo další hydrologickou zprávu

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Povodí Labe vydalo zprávu o aktuální hydrologické situaci. Průtok Q355, což je ukazatel pro „sucho“, je k dnešnímu dni na území Povodí Labe podkročen celkem v 63 profilech ze 121 sledovaných. V porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry jsou průtoky výrazně podprůměrné, nejčastěji se pohybují v rozmezí od 15 do 35 % dlouhodobého srpnového průměru.

—-VODNÍ NÁDRŽE—-
VD Seč je aktuálně zaplněna ze 75 % zásobního prostoru s přítokem 0,2 m3/s a odtokem 0,68 m3/s. Dotuje vodou VD Křižanovice. Hodnoty průtoků na přítoku do všech nádrží jsou nižší než hodnoty průtoků na odtoku z nádrží, tímto způsobem dochází k nadlepšování průtoků v tocích v rozsahu, který umožňují platné manipulační řády. K podkročení hladin u vodárenských nádrží pod úroveň zabezpečenosti odběrů vody prozatím nedošlo.
Na řadě nádrží byl zaznamenán vůbec nejmenší objem přítoku od roku 1979. Na nádržích Hamry a Seč se v tomto hodnocení rok 2015 řadí hned za velmi suché období v roce 1992.

—-PODZEMNÍ VODA—-
Úrovně hladin podzemní vody ve vrtech vykazují nízký až velmi nízký stav a mělké prameny mají většinou sníženou až velmi malou
vydatnost. Pokud bude i nadále pokračovat současné teplé
a suché počasí (zatím je předpoklad, že min. 2 týdny ještě bude) lze očekávat, že se tento nepříznivý stav ještě prohloubí. Problémy s nedostatkem vody pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů jsou zatím spíše jen lokálního charakteru, velké regionální vodárenské soustavy zatím vykazují z tohoto pohledu poměrně dobrou zabezpečenost. Situace se však v případě dalšího dlouhodobého negativního vývoje může dotknout i tohoto sektoru.
Obecně lze konstatovat, že se zatím pozornost ohledně omezení a zákazů odběrů soustředí více na povrchové vody, ovšem je třeba mít na zřeteli, že situace v podzemních vodách se vyvíjí obdobně, avšak s určitou prodlevou. V této oblasti se situace z vnějšího pohledu nezdá být tak kritická, ale je potřeba si uvědomit, že ohrožení podzemních vod může mít mnohem dlouhodobější a také fatálnější důsledky – záležitost následného doplnění zásob může znamenat i několikaletý proces.

—-VÝHLED—-
S ohledem na předpověď počasí budou pokračovat pozvolné poklesy průtoků. U podzemních vod lze očekávat i v následujícím období nadále mírný pokles.
Za významné období sucha v minulých 50 letech lze historicky považovat roky 1963-1964, 1976, 1990 a 2003. Současná situace se jeví ještě horší a negativní důsledky se mohou při pokračujícím nepříznivém vývoji projevit ve všech oblastech lidské činnosti jako je zásobování vodou, zemědělství, vodní doprava, rekreace, životní prostředí, atd.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: