Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Povodí Labe začne s výstavbou protipovodňových opatření v okolí Hrochova Týnce

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Povodí Labe se v nejbližší době chystá zahájit výstavbu protipovodňových opatření podél toku řeky Novohradky v Hrochově Týnci, Obicce a Čankovicích. Tato opatření budou spočívat v ohrazování jednotlivých lokalit kombinací ochranné hrázky a železobetonových zídek (Čankovice – 1 148 m, Hrochův Týnec – 340 m a Obicka – 322 m). Celková délka protipovodňových opatření bude 1 810 m.

Plánovaná opatření mají chránit  před účinky zvýšených průtoků v povodí řeky Novohradky až na úroveň Q50 a je navrženo na povodňový průtok Q50 + 0,30 m.
Zmiňovaná opatření vycházejí z Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a projekt, jehož předpokládaná hodnota je téměř 32 milionů Kč bez DPH, by měl být dokončen do října příštího roku.

Bez názvu

Zdroj: cds.chmi.cz

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: