Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Prázdniny už klepou na dveře…

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Dětem začínají prázdniny a i dospělí se těší na dlouho plánovanou dovolenou. Ani toto období však nesmíme podcenit, protože i v létě na nás číhá řada nebezpečí a měli bychom proto dodržovat pravidla bezpečnosti.

Zejména neposedné děti patří mezi rizikové skupiny, a to především během prázdnin, kdy využívají větších možností jak se vyhnout dozoru dospělých a baví se i nejrůznějšími nebezpečnými aktivitami. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny hrou dětí se zápalkami či zapalovači,  ke zraněním a značným majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou teenagerů je tajné kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo požárem. Velmi nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí  s pyrotechnikou či jinými výbušninami.

Chlapci se například snaží před svými kamarády vytáhnout a lezou po skalách nebo do jeskyní a různých štol. Přeceňují své schopnosti v neznámém terénu, a když tyto případy neskončí smrtelným úrazem, mohou mluvit o mimořádném štěstí. V takovýchto případech záchrana života mnohdy závisí na rychlém zásahu jednotek požární ochrany a dalších složek integrovaného záchranného systému.

V letním období nesmíme opomenout ani nebezpečí, která nás mohou ohrožovat při koupání nebo sjíždění vodních toků. Koneckonců hasiči musí každý rok zasahovat u řady  tragických případů, kdy je třeba vyhledat utonulé osoby.

  • Noční koupání je nebezpečné, neboť za tmy snadno dojde ke ztrátě orientace.
  • Nikdy neskákejte uhřátí do vody, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí.
  • Neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají  kameny nebo jiné předměty, nebo je tam příliš mělko.
  • Alkohol a koupání skutečně není dobrá kombinace, každoročně jsou hasiči voláni k tragickým utonutím lidí pod vlivem alkoholu.
  • Nepřeceňujte nikdy své plavecké schopnosti a také v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte například s možností náhlé změny počasí, podchlazení, svalové křeče atd.

Při rozdělávání ohně v  přírodě je nutné v prvé řadě zvolit vhodné místo pro ohniště. To by mělo být vzdáleno nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a vůbec všech věcí, které se mohou vznítit. Pamatujte, že v lese lze rozdělávat oheň jen na vyhrazených místech. Zcela zakázáno je i rozdělávání ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi. Oheň nezakládejte pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém listí, lesní hrabance nebo rašelině, ani v blízkosti stohů (minimálně 100 m od něj), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí požár.

Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Oheň nesmíte ponechat bez dozoru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. Za silného větru nebo v období  extrémního sucha bychom oheň v přírodě nebo na volném prostranství neměli rozdělávat vůbec. Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty.

Oheň neroznášejte po okolí. Pokud se na vás vznítí oděv a není k dispozici dostatek vody k uhašení, neutíkejte – tím jen podpoříte hoření. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu vzduchu potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (ne umělá látka), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu. Když se popálíte, postižených ploch se nedotýkejte, popálené místo ihned ponořte do čisté, studené a proudící vody a vyhledejte pomoc.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: