Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Primátorka chce změny v práci městské policie

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Vytýkací dopis, kritizující postupu ředitele městské policie Petra Kvaše v případě komunikace dvou jeho podřízených ve vztahu k muži, který si stěžoval na špatné parkování strážníků, ale také úkoly, které by měl v nejbližší době splnit, předala dnes řediteli strážníků primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Požaduje po něm neodkladné zlepšení činnosti Městské policie Pardubice.

„Oba pánové porušili nejen etický kodex, ale i zákon o městské policii. Jejich nadřízený vůči nim měl, podle mého přesvědčení, postupovat důrazněji,“ vysvětlila primátorka důvod, proč se rozhodla, jako velitelka MP, řešit případ vytýkacím dopisem. „To je vše, co v tuto chvíli podle zákona mohu,“ řekla.

Případ stále budí velkou pozornost veřejnosti. Lidem se nelíbí, že by je strážníci, kteří jim mají pomáhat, měli vnímat jako někoho, koho je třeba odkázat do patřičných mezí, ponížit či zastrašit. Na radnici přicházejí i e-maily v nichž údajně současní či bývalí strážníci kritizují poměry uvnitř městské policie. „Je to tak, nejsou podepsané, proto je musíme považovat za anonymy. Nicméně nechci je brát na lehkou váhu. Naopak strážníci mající chuť poměry, které kritizují, změnit, ke mně mají dveře otevřené. Máme společný zájem. Ráda je přijmu a vyslechnu si jejich názor na chod pardubické MP.  A pokud snad mají obavy z postihu ze strany nadřízených, mohu jim slíbit, že se jejich jméno nikde neobjeví,“ vyzývá primátorka.

Co primátorka uložila řediteli pardubických strážníků:

1. Posoudit možnost důraznějšího postupu vůči Petru Střítezskému a PhDr. Pavlu Čejkovi, a to konkrétně přeřazení na pozici řadových strážníků, pokud takové přeřazení na základě uvedených pochybení příslušná právní úprava a konkrétní pracovněprávní situace uvedených strážníků umožňuje.

2. Bezodkladně zajistit zlepšení činnosti Městské policie Pardubice, a to zejména s ohledem na výš uvedená pochybení, tj. přijmout opatření směřující k vedení podřízených k etickému a profesionálnímu jednání. O učiněných opatřeních mne informovat.

3. V termínu do dvou měsíců ode dne předání tohoto dopisu zajistit řádné přešetření veškerých stížností na činnost Městské policie Pardubice. Při zjištění pochybení při prvotním prošetření stížností důsledně vyvodit důsledky pro osobu provádějící prvotní prošetření věci. Při zjištění pochybení strážníků Městské policie při přešetření stížností zjednat nápravu, včetně vyvození osobního postihu pro strážníky, u kterých bude zjištěno pochybení. O závěrech šetření a případných učiněných opatřeních mne informovat.

4. V termínu do tří měsíců ode dne předání tohoto dopisu vypracovat a po schválení orgány města i uvést do praxe novou koncepci Městské policie Pardubice, komplexně řešící stávající nedostatky v činnosti Městské policie Pardubice, včetně případných personálních změn.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: