Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Profesionální hasiči pravidelně proškolují dobrovolné hasiče

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Pokynem generálního ředitele Hasičského záchrannéího sboru ČR z března 2008 byly vydány zásady pro zřizování a nasazení jednotek požární ochrany k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, které jsou pro HZS krajů závazné.

[singlepic id=197 w=320 h=240 float=right]„Cílovým záměrem je, aby každá jednotka požární ochrany (JPO) byla schopna se aktivně odborně podílet na varování obyvatelstva, na evakuaci obyvatelstva, na nouzovém přežití obyvatelstva a humanitární pomoci, na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku a provádět záchranné a likvidační práce. HZS krajů bylo především uloženo zařadit do odborné základní i cyklické přípravy velitelů JPO a velitelů družstev téma ochrany obyvatelstva s tím, že v přechodném období bude příprava realizována formou specializačních kurzů, a následně vybrat JSDHO (především JPO V) k plnění některých speciálních úkolů ochrany obyvatelstva,“ říká mjr. Mgr. Ivana Pokorná, vedoucí oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva HZS Pardubického kraje.

Na základě provedené analýzy vytipoval HZS Pardubického kraje na svém území 37 JPO V, které byly v souladu s pokynem generálního ředitelství HZS ČR po projednání s jejich zřizovateli zařazeny do Havarijního plánu Pardubického kraje k plnění některých speciálních úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva (dále „předurčené JPO V“). Tyto jednotky ve složení 1+5 osob absolvují postupně odbornou teoretickou i praktickou přípravu ve specializačních kurzech, organizovaných HZS Pardubického kraje.

Na teoretickou přípravu navázala její praktická část ve specializačních kurzech, které organizuje HZS Pardubického kraje přímo v terénu s určením již pouze pro předurčené JPO V. Po sestavení programu praktické přípravy a dle předpokládaného časového průběhu činností na jednotlivých stanovištích bylo stanoveno 10 jednotek jako maximálně možný počet pro dvoudenní školení (pátek odpoledne až sobota dopoledne). Všech 37 předurčených jednotek tedy absolvuje praktickou přípravu ve čtyřech bězích postupně v letech 2009 až 2013.

Praktické školení bylo rozděleno do 10 tematických celků, školených na 10 stanovištích, a to práce na vodě I, práce na vodě II, záchranné a likvidační práce – zřícení budov, poskytování první pomoci, používání elektrozařízení při mimořádných událostech, zásahy na nebezpečné látky + dekontaminace, varování + evakuace + komunikace, nouzové přežití – výstavba materiální základny humanitární pomoci, protipovodňová ochrana a konečně kontejner nouzového přežití. Protože HZS Pardubického kraje nemá vlastní školicí středisko, musí hledat vhodné externí prostory,“ upřesňuje mjr. Mgr. Ivana Pokorná a doplňuje, že první běh kurzu praktické přípravy pro 10 jednotek se uskutečnil ve dnech 18. – 19. září 2009 v areálu kempu u přehrady Seč, kde bylo možno připravit i dvě stanoviště provádění záchranných prací na vodě. Do kurzu byly přizvány jednotky  SDH obcí: z okresu Pardubice obce Horní Ředice a Staré Hradiště, z okresu Chrudim obec Vítanov, z okresu Svitavy obce Rozhraní a Hradec nad Svitavou a z okresu Ústí nad Orlicí obce Běstovice, Bystřec, Hrušová, Ústí nad Orlicí  – Hylváty a Nekoř.

Druhý běh kurzu praktické přípravy uspořádal HZS Pardubického kraje v prostoru dětského tábora Obora v Lanškrouně ve dnech 24. – 25. září 2010. Do kurzu byly pozvány požární jednotky obcí Dolní Roveň – Horní Roveň z okresu Pardubice, Kostelec u Heřmanova Městce, Morašice a Otradov z okresu Chrudim, Pustá Kamenice, Strakov, Rozhraní a Dětřichov u Moravské Třebové z okresu Svitavy a obce Letohrad – Kunčice a Lanškroun – Dolní Třešňovec z okresu Ústí nad Orlicí. Jednotka z obce Rozhraní se tentokrát omluvila včas a byla nahrazena jednotkou obce Česká Třebová – Parník.

Třetí běh kurzu praktické přípravy uspořádal HZS Pardubického kraje v prostorách Rekreačního střediska Balda u Poličky ve dnech 16. – 17. září 2011. Byly pozvány jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Kunětice, Svinčany a Jedousov z okresu Pardubice, z okresu Ústí nad Orlicí Horní Čermná a Řetová. Z okresu Chrudim Klešice a Chlum – Hlinsko, z okresu Svitavy pak Nedošín – Litomyšl, Nová Ves – Litomyšl a Široký Důl. Po zkušenostech z předchozích kurzů byly upraveny tematické celky. S ohledem na předurčenost jednotek byla práce na vodě sloučena do jednoho celku a byla naopak posílena problematika nouzového přežití, kdy jednotky cvičily výstavbu, vybavení a zajištění provozu materiální základny humanitární pomoci.

Praktickou přípravu absolvovala zatím více než 3/4 předurčených jednotek (všech členů družstva – celkem 172) s předpokladem doškolení zbývající části jednotek (8 JSDHO) v  roce 2013.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: