Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Protipovodňová opatření ve městě Nasavrky

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Nasavrky se v průběhu minulého roku dočkaly protipovodňových opatření. V rámci projektu, který byl realizován za podpory evropských fondů, byl vytvořen digitální povodňový plán a kompletně rekonstruován místní rozhlas. V tomto článku se podíváme na jednotlivé části podrobněji.

Vše začalo v únoru 2011, kdy rada města schválila  smlouvu s brněnskou firmou Envipartner. Ta se zaměřuje na dotační poradenství a je významným zpracovatelem digitálních povodňových plánů – edpp.cz.
Otevřela se tak zajímavá možnost, využít prostředků Operačního programu životní prostředí pro realizaci protipovodňových opatření, včetně zásadní rekonstrukce místního rozhlasu.
V květnu 2011 pak Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu, do níž město Nasavrky podalo projekt nazvaný „Protipovodňová opatření pro město Nasavrky“. Původní termín vyhodnocení výzvy byl kvůli velkému množství žadatelů několikrát posunut a konečné rozhodnutí padlo až v březnu 2012, kdy byl projekt schválen. Na celkových nákladech více než 3 miliony korun se z devadesáti procent podílí Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí.
V srpnu 2012 město vyhlásilo veřejnou zakázku, jejímž předmětem je vybudování varovného a vyrozumívacího systému. Tu následně získala společnost TBO s nabídkovou cenou 2 350 421 Kč.

Varovný a vyrozumívací systém

Přestože žijeme v době internetu a mobilních telefonů, stále neexistuje spolehlivější a rychlejší způsob varování obyvatel před hrozícím nebezpečím, než jsou sirény. Ty jsou ovšem příliš jednoúčelové a mnoho měst a obcí proto dává přednost místním informačním systémům. Ty v sobě snoubí výhody sirén a obecních rozhlasů. Stejnou cestou se vydaly i Nasavrky.

V tomto případě jde o digitální bezdrátový rozhlas, sestávající z vysílacího pracoviště a ozvučných míst. Těch bylo pořízeno celkem 72 a obsahují 162 tlakových reproduktorů. Součástí je také přijímač pro stávající 100V rozhlas, elektronické sirény a informační tabule pro neslyšící občany, umístěná u vchodu do městského úřadu.
Vzhledem k tomu, že systém je financován z prostředků OPŽP, musí splňovat podmínky stanovené Hasičským záchranným sborem – především napojení do jednotného systému varování a vyrozumění s možností dálkového spuštění z operačního střediska nebo zajištění funkčnosti při výpadku elektrického napájení po dobu 72 hodin.

Nasavrky 43 ozvučných míst Podlíšťany 4 ozvučná místa Březovec 3 ozvučná místa
Ochoz 7 ozvučných míst Nová Ves 5 ozvučných míst Obořice 3 ozvučná místa
Libáň  5 ozvučných míst Drahotice 2 ozvučná místa
Ozvučné místo v místní části Ochoz

Ozvučné místo

DSC_6038

Staré a nové ozvučné místo

DSC_6066

Elektronická (mluvící) siréna na budově ZŠ Nasavrky

DSC_6070

Elektronická (mluvící) siréna na budově Lesní správy Nasavrky

DSC_6068

Informační tabule pro neslyšící na budově MÚ Nasavrky

Lokální výstražný systém

Další součástí protipovodňové ochrany Nasavrk je lokální výstražný systém, skládající se z měřiče hladiny a srážkoměru.
Zatímco na Chrudimce lze využít informace z hlásných profilů Povodí Labe, respektive ČHMÚ, drobné potoky byly bez kontroly. V rámci projektu byl proto vybudován hlásný profil kategorie C u výpustě na Libáňském potoce a srážkoměr na budově základní školy. Obě tato zařízení využívají automatický přenos dat a informace o aktuální situaci je možné sledovat zde: hladina a srážky. Vzhledem k poloze Nasavrk je největší přínos těchto zařízení především při hrozbě přívalových povodní.

Srážkoměr na budově ZŠ Nasavrky

Srážkoměr na budově ZŠ Nasavrky

Hlásný profil kategorie C – Nasavrky (Libáňský potok)
Stupeň povodňové aktivity Vodní stav (cm) Četnost hlášení
I. Bdělost 40 1x denně
II. Pohotovost 60 4x denně
III. Ohrožení 80 3 hod. hlášení
DSC_6044

Hladinoměr na Libáňském potoce

Detail ultrazvukového čidla hladiny

Detail ultrazvukového čidla hladiny

DSC_6198

Vodočetná lať v místní části Ochoz

Digitální povodňový plán

Zároveň s výstavbou varovného a výstražného systému byl vytvořen také digitální povodňový plán, který byl následně schválen Městským úřadem Chrudim, jakožto nadřízeným povodňovým orgánem. Jeho výhodou oproti starší papírové verzi je především jednodušší správa, snadná aktualizace i dostupnost dat z databáze. Nejen členové povodňové komise, ale kterýkoliv obyvatel města nebo vlastník rekreačního objektu, tak má prostřednictvím internetu přístup k nejrůznějším údajům z tohoto plánu.
Tím asi nejdůležitějším pro většinu obyvatel je seznam ohrožených objektů. V Nasavrkách je zpětným vzdutím vody v kanalizaci nebo při vzestupu hladiny podzemní vody ohroženo 62 obyvatel v 47 budovách. 12 z těchto osob patří do rizikové skupiny (70+, invalidé).

Ochoz
Ohrožené objekty: č.p. 4, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 44 a 70 + Březovec č.p. 4

ochoz

Podlíšťany
Ohrožené objekty: č.p. 6, 12, 13, 14, 20, 36

podlistany

Drahotice
Ohrožené objekty: č.p. 7, 13, 19, ev.č. 12, 13, 17 a 18

drahotice

Krkanka
Ohrožené objekty: č.p. 82, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 013, 014, 015, 016 a 018

peklo

Vstup do digitálního povodňového plánu

Další digitální povodňové plány obcí:

Zaječice
Heřmanův Městec

Dašice
Opatovice nad Labem
Hrochův Týnec

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

18 komentář(ů) článku Protipovodňová opatření ve městě Nasavrky

 • Josef

  Stejně, kam jsme se to za ty roky dostali. Zařízení, které nám hlídá déšť, řeky, zahouká při problémech. Co bude dál. Za takových deset let budeme jen s úsměvem vzpomínat na nějaké rozhlasy

  • Vývoj jde určitě dopředu, zatím nejrozšířenější rotační sirény se pomalu začínají stávat minulostí, jejich nástupci jsou univerzálnější, umí „mluvit“ a poradí si i s výpadkem proudu. Jenže pořád ještě neexistuje nic, co by je dokázalo překonat.

   • Josef

    Ale existuje. Mobil, ten má dneska už snad každý a se signálem také nebývá problém. Ale to by se na tom operátoři nemohli chtít napakovat. To je snad jediný problém.

    • To by bylo spíše na samostatné téma. Problém mobilů je, že stále ještě ho nemá každý, ale hlavně nikdo ho nemívá nepřetržitě u sebe. Navíc si spousta lidí vypíná na noc zvonění. Mobil je v každém případě pro varování vhodný, ale pouze jako doplněk.
     Eistují služby SMS rozhlasů, ale ty vyžadují předchozí registraci ze strany občana. Snad se v dohledné době dočkáme rozesílání na všechny aktivní GSM v určené oblasti.

 • Proky

  Koukám, že se to tady pěkně rozjelo. Možná by stálo za zamyšlení, nakolik jsou Nasavrky skutečně ohroženy povodní. Prevence ano, ale měla by se vyplatit.

  • To je otázka spíše pro MŽP, které projekt schvalovalo. Faktem ale je, že tu jsou rybníky, které mohou způsobit problémy, stejně jako VD Seč a Křižanovice. Problém může být i se spodní vodou nebo zpětným vzdutím z kanalizace.
   To, čeho bych se tu asi obával nejvíce jsou přívalové srážky – tomu odpovídá i instalace srážkoměru a hladinoměru.
   Pořád tu mluvíme o povodních, ale neměla by nám uniknout jiná věc. Projekt je sice nazvaný protipovodňová opatření, ale sirény a rozhlas mohou pomoci i při jiných typech ohrožení. Třeba taková havárie s únikem nebzepečné látky na I/37.

   • Proky

    Dobře, sirény beru. Ale proč investovat x tisíc do měření bezvýznamného potůčku, kde je sotva pár cenťáků vody. To mi hlava nebere. A srážkoměr? Asi aby si měli žáci při přírodopisu co prohlížet.

    • Možná právě proto, že spousta takových bezvýznamných potůčku se dokáže změnit v dravou řeku. Své by jistě mohli vyprávět obyvatelé Trutnovska z loňského června a mnozí další.
     Koneckonců sám pamatuji, jak jsem v roce (myslím) 86 seděl v Nasavrkách na gauči a kuchyní se valila voda s bahnem z polí u hřbitova.
     Vodu z prudkých srážek dokáže dobře ohlídat srážkoměr a tající sníh zase hladinoměr. Proto to nepovažuji za zbytečnou investici.

  • Josef

   Vážený pane, kritizovat umí každý. Měli by jsme být rádi, že město udělalo něco pro lidi.

 • Jiří Zámarský

  Dobrý den, mám dvě otázky. 1) k čemu slouží ty bílé panely vedle sirény. Hádám správně, že jde o plošné reproduktory? 2) Nehrozí velká prodleva, než někdo doběhne na město a spustí sirénu?

  • Dobrý den, pokusím se odpovědět na Vaše otázky. Nejprve k těm bílým panelům – nejedná se o součást systému, ale o základnovou stanici O2.
   K tomu zpoždění – moderní systémy umožňují ovládání přes telefon, takže ke zpoždění by nemělo dojít. To už bych spíše viděl zpoždění, než se informace dostane k příslušnému člověku, který může systém spustit. I na to je ale myšleno a systém má propojení s operačním střediskem HZS, které může dát povel ke spuštění.

   • Jiří Zámarský

    Aha, tak to mi nevyšlo 🙂 Ale díky za opravu.
    Chápu to tedy dobře, že hasiči mohou na dálku přes telefon se připojit k ústředně, ovládat ji a prostřednictvím toho hlásit do rozhlasů a sirén?

    • Víceméně ano, ale je to složitější. Hasiči ovládají sirény prostřednictvím systému selektivního rádiového návěštění (SSRN) – to je jakási radiová sít, kterou „poslouchají“ sirény. Jednou z podmínek dotace na nové městské rozhlasy je vybavení ústředny přijímačem tohoto signálu. Obsluha operačního střediska pak může spustit zvuk sirény a doplňkovou verbální informace do všech ozvučných míst daného BMIS, ale nemůže pracovat se všemi funkcemi. V případě elektronických sirén je tomu ještě trochu jinak – mají vlastní přijímač SSRN a jsou tak nezávislé na samotném BMIS v obci.

     • Jiří Zámarský

      To vypadá propracovaně. Jen by mohli vymyslet něco pro nás chataře. V Nasavrkách trávíme pravidelně celé léto a slyšet u nás není nic (okrajová část)

      • V takových případech moc na výběr nebývá. Existují ozvučná místa se solárním napájením, ale zase to není vhodné řešení někde do lesa, navíc je otázka, jak dlouho by takové zařízení vydrželo na svém místě. Některé systémy umožňují využití domovních hlásičů – to jsou malé přijímače, podobné třeba radiobudíku. Ale zase je otázka dosahu.

 • Proky

  1x denně? Trochu dlouhý interval pro hladinoměr. Tímhle způsobem si dříve všimnou lidi vody v obýváku

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: