Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zóna havarijního plánování Flaga s. r. o.

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Provozovatel: Flaga s. r. o.
Provozovna: Plnírna PB – Opatovice nad Labem
Web: www.flaga.cz
Zóna havarijního plánování: obec Opatovice nad Labem a obec Čeperka

Bez názvu

(c) ČÚZK a Geodis Brno

Provozovaná činnost

Hlavní činnosti tvoří stáčení, přečerpávání a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů (PB, atd.), jejich následné plnění do tlakových lahví, sudů nebo autocisteren (železničních cisteren) a distribuce k jednotlivým zákazníkům.

Seznam nebezpečných látek

Jedná se především o zkapalněné, extrémně hořlavé plyny:

  • Propan
  • Butan
  • Propylen

Vlastnosti nebezpečných látek

V plynném stavu jsou tyto látky těžší než vzduch. V případě úniku má plyn tendenci stékat do níže položených oblastí, prohlubní a podzemních prostor. Jsou-li tyto látky uvolněny do atmosféry, tvoří se vzduchem vysoce výbušné a hořlavé směsi. V případě jejich úniku v kapalném stavu do ovzduší se kondenzuje vlhkost obsažená v okolním vzduchu a vytváří se viditelná, rovněž vysoce výbušná a hořlavá mlha.
Tyto látky nejsou toxické. Působí ale narkoticky, při vdechování ve větším množství mohou poškodit zdraví.

Odhad očekávaných následků

 Zdroj rizika  Koncový stav scénáře Počet fatálních zranění
   Nadzemní zásobník (objem = 100 m3)  výbuch expandujících par vařící kapaliny  17
 exploze mraku par (okamžitý únik)  21
 mžikový požár (okamžitý únik)  21
  exploze mraku par (kontinuální únik)  6
 mžikový požár (kontinuální únik)  6
   Železniční cisterna na pozici stáčení  výbuch expandujících par vařící kapaliny  16
 exploze mraku par (okamžitý únik)  21
 mžikový požár (okamžitý únik)  21
   Automobilní cisterna na pozici plnění  výbuch expandujících par vařící kapaliny  5
 exploze mraku par (okamžitý únik)  6
 mžikový požár (okamžitý únik)  6

Opatření k omezení následků závažné havárie

V objektu plnírny jsou instalovány automatické odstavovací systémy a automatické systémy blokování zařízení. Dále je instalována detekce úniku uhlovodíkových plynů a měřiče hladiny se signalizací maximální povolené hladiny v zásobnících.

Varování obyvatelstva a poskytování informací

O vzniku závažné havárie budou občané varováni prostřednictvím sirén respektive jiných koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění. Po zaznění tónu „všeobecné výstrahy“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) následuje tísňová informace prostřednictvím místního informačního systému nebo obecního rozhlasu nebo pomocí mobilních prostředků.
Varování obyvatelstva varovným signálem je zabezpečeno cestou KOPIS HZS Pak spuštěním koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění – místní informační systém Opatovice nad Labem a sirény v obci Opatovice nad Labem a Čeperka nebo individuálně cestou starostů. Využít lze také mobilní vyhlašovací prostředky a přímé varování příslušníky IZS a pověřenými osobami.

Vzor varovné relace:

Věnujte pozornost mimořádné informaci! V ………. hodinách došlo v areálu Flaga s.r.o. k výbuchu (požáru) ………. .
Na místě mimořádné události zasahují složky integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, žádá občany obce ………., aby respektovali bezpečnostní opatření orgánů samosprávy a složek integrovaného záchranného systému.
Doporučuje, aby občané nacházející se v blízkosti areálu Flaga s.r.o., pokud to není nezbytné, neopouštěli budovy, nevětrali, nezdržovali se na venkovních prostranstvích a v případě zdravotních potíží, neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.
O vývoji situace z místa mimořádné události budou občané informování obecním rozhlasem a hromadnými sdělovacími prostředky.

Jako hromadné informační prostředky, pro využití v případě závažné havárie, jsou plánovány:

  • Rozhlas: ČRo 1 Radiožurnál, ČRo Pardubice, Impuls, Evropa 2, Rádio OK, Černá hora
  • Televize: Česká televize, TV NOVA, TV PRIMA, Východočeská televize V1
  • Tisk: Česká tisková kancelář, Deníky Bohemia, MF Dnes

Informace mohou být také uvedeny na internetových stránkách: www.pardubice.eu, www.opatovicenadlabem.cz a hwww.ceperka.cz.

Další informace

Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování (.pdf)
Grafická příloha (.pdf)

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: