Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Radiační monitorovací síť

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Celý svět s obavami sleduje situaci v zemětřesením a následnou vlnou tsunami poškozených japonských jaderných elektrárnách. Přestože je od nás Japonsko vzdáleno více než devět tisíc kilometrů, vyvolává tato katastrofa obavy také v řadě obyvatel České republiky. Podívejme se proto, jak je ochrana před radiací u nás zajištěna a kdo za ni zodpovídá.

Státní správu a dozor v oblasti radiační,  jaderné, chemické a biologické ochrany v České republice zajišťuje Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), zřízený na základě zákona č. 2/1969 Sb.
Kromě řady úkolů v oblasti povolování a provozu zdrojů ionizačního záření, odpovídá SÚJB za koordinace činnosti radiační monitorovací sítě na území České republiky a zajišťování mezinárodní výměny dat o radiační situaci.

Radiační moitorovací síť

Monitorování radiační situace na území České republiky je zajišťováno především prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě (RMS). Řízením činnosti sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který při jejím provozu spolupracuje s provozovateli jaderných elektráren, Státním ústavem radiační ochramy a rezorty financí, obrany, vnitra, zemědělství a životního prostředí.
Síť pracuje ve dvou režimech, v tzv. normálním režimu, který je zaměřen na monitorování za obvyklé radiační situace, a v tzv. havarijním režimu, do něhož přechází za radiační mimořádné situace. Normální režim je kontinuálně zabezpečován stálými složkami, v havarijním režimu pracují rovněž pohotovostní složky.

Stálé složky radiační monitorovací sítě

 • Síť včasného zjištění, která sestává ze 71 měřících bodů s automatizovaným přenosem naměřených hodnot. Jejich provoz zajišťují Regionální centra SÚJB, Státní ústav radiační ochrany, Český hydrometeorologický ústav, Hasičský záchranný sbor ČR a Armáda ČR. Síť je doplněnaá v okolí jaderných elektráren Dukovany a Temelín teledozimetrickou sítí, kterou tvoří 24 detektorů v okolí JE Temelín a 27 detektorů u JE Dukovany.
  Aktuální výsledky měření sítě včasného zjištění lze sledovat na internetových stránkách Státního ústavu radiační ochrany: http://www.suro.cz/cz/rms/svz.
Síť včasného zjištění - www.suro.cz

Síť včasného zjištění - www.suro.cz

 • Teritoriální síť TLD tvořená 184 měřícími místy rozmístěnými na území ČR provozovaná  SÚRO a Regionálními centry SÚJB;
  Činnost TLD sítě byla zahájena v roce 1989 s cílem monitorovat vnější ozáření obyvatel na území ČR. Většina monitorovacích bodů je umístěna ve volném prostranství ve výšce 1m nad úrovní terénu. Část monitorovacích bodů byla navíc rozmístěna i do přilehlých budov, aby bylo eventuálně možno odhadnout účinnost ukrytí obyvatel v případě radiační havárie.

Síť TLD - www.suro.cz

 • Lokální sítě TLD v okolí JE Dukovany a JE Temelín, provozované SÚRO a příslušnými Regionálními centry SÚJB (21 míst) a Laboratořemi radiační kontroly okolí jaderných elektráren (70 míst).
 • Teritoriální síť měřících míst kontaminace ovzduší provozovaná Regionálními centry SÚJB, SÚRO a ČHMÚ (10 míst).
 • Lokální sítě měřících míst kontaminace ovzduší provozované  JE Dukovany (6 stanic) a JE Temelín (7 stanic).
 • Síť 12 laboratoří, které jsou vybaveny pro kvalitativní i kvantitativní analýzy obsahu radionuklidů ve  vzorcích z životního prostředí.
 • Významnou složkou Radiační monitorovací sítě jsou i její mobilní skupiny, včetně letecké techniky.

Činnost Radiační monitorovací sítě a všech jejich složek je pravidelně prověřována při cvičeních. Zatím poslední, které se uskutečnilo v září 2010 pod názvem ZÓNA 2010, řešilo fiktivní únik chladiva v jaderné elektrárně Temelín.

Odkazy

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav radiační ochrany
Informace Státního ústavu radiační ochrany k událostem v Japonsku
Informace Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k situaci v Japonsku
Aktuální zprávy o situaci v Japonsku – Mezinárodní agentura pro atomovou energii (EN) překlad do CZ

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

4 komentář(ů) článku Radiační monitorovací síť

 • Miroslav Gregor

  Počítat s tím měli. Doufám, že naše elektrárny jsou projektovány na silnější zemětřesení, když všude mluví o tom jak jsou bezpečné.

 • Miroslav Gregor

  To je sice hezký, ale předně k tomuhle nemuselo vůbec dojít, pokud by si japonci postavili elektrárny odolné proti zemětřesení. Absolutně nechápu, jak si můžou dovolit v zemi, kde jsou často zemětřesení postavit jaderku která není na zemětřesení připravená!!!

  • Podle čeho jste usoudil, že při stavbě elektrárny nebylo počítáno s možností zemětřesení?
   Je potřeba si uvědomit, že Japonsko postihlo největší zemětřesení v dějinách Japonska a i to se dá říct, že elektrárny ustály. Problémy způsobila následná vlna tsunami, která překonala maximální předpokládanou výšku.
   Ono je to podobné jako v případě povodní v ČR. Opatření proti nim se plánují na určitou hranici, zpravidla Q100 plus určitá rezerva. Jít směrem dolů znamená ušetřit peníze, ale vystavit objekt většímu riziku. Jít směrem nahoru naopak zvyšuje bezpečnost, ale za cenu vysokých nákladů. Samozřejmě je možnost dělat všechna opatření na maximální možné nebezpečí zaznamenané v dějinách, ale taková opatření by nikdo nezaplatil a v mnoha případech ani nejsou možná.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: