Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Reakce na reportáž TV Prima

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Televize Prima odvysílala ve svém hlavním večerním zpravodajství reportáž, týkající se údajného záměru města, zbourat protipovodňovou hráz na sídlišti Cihelna.
Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu dnešního dne obdrželi několik dotazů na toto téma, přinášíme podrobnosti.

(Reportáž začíná v čase 14:00)

V první řadě je nutno říci, že ochrannou hrází, o které je řeč, není myšlena hráz postavená v minulých letech v rámci rozsáhlých protipovodňových opatření podél řek Chrudimky a Labe.
V žádném případě tedy nejsou na místě obavy, které vyplynuly z některých e-mailových dotazů. Mnohakilometrové ochranné hráze a valy, postavené v minulých letech, jsou na samotných březích řek a směrem ke korytu řeky rozhodně není (a dle zákona ani nemůže být) plánována žádná nová výstavba.
V reportáži zmiňovaná hráz je zhruba 100 metrů dlouhá kamenná zídka s valem v ulici Ke Koupališti, vedoucí od kruhového objezdu u Univerzity Pardubice směrem ke křižovatce s ulicí Brozanská.

Většina protipovodňových opatření je plánována na Q100, tedy stoletý průtok. Podívejme se tedy na výřez z mapy záplavových území, týkající se této lokality.

První obrázek znázorňuje situaci v případě stoletého průtoku v době před dokončením protipovodňových opatření.
Barevně jsou odlišeny výšky hladiny v jednotlivých místech, přičemž červená barva označuje místa s více než 80 cm vody.
Jak je ze snímku patrné, vzhledem k rozsáhlosti zaplaveného území by zmiňovaná hrázka měla jen velmi malý význam.

Druhý obrázek znázorňuje současnou situaci, tedy po dokončení rozsáhlých protipovodňových opatření.
Jak je z tohoto snímku na první pohled patrné, je záplavové území pro stoletý průtok vymezeno ochranným valem na břehu Labe a celé sídliště Cihelna je před povodní ochráněno.
Aby se voda dostala až ke zmiňované hrázce, musela by nejprve překonat ochranný val. Ten  je dimenzovaný na stoletou vodu, navíc s určitou rezervou.
V takovém případě by ovšem hrázka neměla velký význam a voda by ji obklopila ze všech stran, jak dokládá první snímek (před dokončením ochranných opatření).

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

2 komentář(ů) článku Reakce na reportáž TV Prima

  • valenta

    dobrý den, o této kauze asi nic nevíte, je vidět, že jste patrně ten kdo tady chce stavět. Kolem celé Cihelny jsou vybudované valy z hlíny , vedou od dnešní kulaté křižovatky tedy od hospody U josefa , dále vedou ochrannou zdí až k dnešnímu žlutému psovi a za ním vedou až ke křižovatce směr na Hradiště. Ted se bohužeů také rozhrnují.Tyto valy jsou zde již z historie, kdy se plavilo dřevo po Labi a voda zaplavovala vesnice i Cihelnu. O tom může podat svědectví např. pan Brzek Brozanská ul , kterému je dnes asi 90 let a další občané Cihelny

  • Cihelňák

    Dobrý den, jsem z Cihelny a o této kauze tak něco vím.
    Tady vůbec nejde o nějakou povodňovou zeď, která stejně nemá význam. Což jasně vyplývá i z tohoto článku.
    Problém je, že pár lidem se nelíbí záměr postavit domy před jejich barákem a povodňová zeď je jen záminka. Bohužel televize se toho chopila a udělala z toho velký problém.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: