Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Rekonstrukce Iktového centra v pardubické nemocnici

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V Pardubické krajské nemocnici, a.s. byla v těchto dnech zahájena nejvýznamnější investiční akce roku 2012. Od poloviny dubna probíhá plánovaná rekonstrukce Iktového centra, které je součástí Neurologické kliniky. Pacienti by se do těchto prostor měli vrátit na konci letošního roku.

„Rekonstrukce Iktového centra je nejdůležitější stavební akcí tohoto roku v naší nemocnici. Jsme velice rádi, že byla zahájena, za což patří poděkování vedení Pardubického kraje. Věřím, že pacienti tento další krok v modernizaci naší nemocnice ocení,“ řekl MUDr. Tomáš Gottvald, ředitel a předseda představenstva Pardubické krajské nemocnice, a.s.
Rekonstrukce Iktového centra se týká především jednotky intenzivní péče Neurologické kliniky. Cílem je její modernizace a rozšíření její kapacity. Dosud byla šest lůžek, následně zde bude osm lůžek. „Po dokončení rekonstrukce bude naše nemocnice disponovat moderní neurologickou jednotkou intenzivní péče, která bude jádrem Iktového centra,“ uvedl MUDr. Petr Geier, primář Neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s.

Investorem této akce je Pardubický kraj. Náklady na rekonstrukci jsou plánovány ve výši cca. 12 milionů korun. Rekonstrukce by měla trvat zhruba 8 měsíců. Součástí modernizace je rovněž obměna přístrojové techniky ve výši asi 20 milionů korun. Bude financována z Integrovaného operačního programu, který je v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR. Zároveň vedení Pardubické krajské nemocnice, a.s. předpokládá ještě nákup drobné zdravotnické technologie, myčky podložních mís a zdravotnického nábytku ve výši 2,7 milionu korun.
„Činnost jednotky intenzivní péče Neurologické kliniky bude po celou dobu rekonstrukce zachována. První čtyři měsíce je zajištěn provoz v prostorech jednotky intermediární péče na kardiologickém oddělení Interní kliniky. Péče o ventilované nemocné probíhá na lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního oddělení,“ uvedl primář Geier.

Iktové centrum Pardubické krajské nemocnice, a.s. bylo zařazeno do sítě iktových center v roce 2010 na základě splnění podmínek stanovených Věstníkem Ministerstva zdravotnictví ČR. Iktové centrum je vedle MS centra, které zajišťuje komplexní péči o nemocné s roztroušenou sklerózou, dalším superspecializovaným centrem Neurologické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. „Jedná se o centrum, v němž jsou hospitalizováni pacienti z poloviny Pardubického kraje,“ uvedl primář Geier.

Hlavním úkolem Iktového centra Pardubické krajské nemocnice, a.s. je poskytování zdravotní péče nemocným postiženým akutní cévní mozkovou příhodou. Za rok 2011 bylo v tomto centru hospitalizováno celkem 707 nemocných, z toho 352 mužů a 355 žen. Průměrná doba hospitalizace je 9,23 dnů.

Mgr. Dušan Korel, tiskový mluvčí PKN a.s.

Síť specializovaných pracovišť pro léčbu cerebrovaskulárních onemocnění je rozdělena na tři stupně péče, aby se odstranila historicky daná roztříštěnost péče o tyto pacienty a aby pacientům byla poskytnuta zdravotní péče na odpovídající úrovni. Na nejvyšším stupni jsou komplexní cerebrovaskulární centra, na nižším iktová centra a na základním stupni ostatní cerebrovaskulární péče.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: