Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubice rozšiřují varovný systém

Městský rozhlas, který vidíme na sloupech po celých Pardubicích, má svůj název – DOMINO. Neslouží jen k pozvánkám na městské slavnosti nebo bruslení, ale je také začleněn do jednotného systému varování a vyrozumění. V případě nebezpečí tak může varovat obyvatele a to hned z několika míst, například operačního střediska Městské policie Pardubice nebo mobilních telefonů představitelů města.

Hostovice budou mít novou cisternu

Pardubice získaly v rámci Integrovaného regionálního operačního programu dotaci na nákup cisterny pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Hostovicích. Jednotka je v rámci IZS zahrnuta do plánu plošného pokrytí kraje a její členové se v pravidelných cyklech podrobují doškolování a odborným zkouškám. Velkokapacitní cisterna vyjde na přibližně 7 milionů korun, 85 procent nákladů však pokryjí peníze z evropských dotací.

Pardubický kraj má výhrady k protipovodňové ochraně sídliště Na Šancích

Protipovodňová opatření, na něž čekají obyvatelé sídliště Na Šancích, se začínají komplikovat a celý záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Vyplývá to z vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, jehož Vodoprávní úřad má k záměru výhrady.

Převzetím smluv potvrdili starostové krajskou dotaci pro dobrovolné hasiče

Přes 30 starostů obcí převzalo společně se zástupci ostatních složek Integrovaného záchranného systému smlouvy o poskytnutí dotace od Pardubického kraje.

Dron dohlédne na řidiče, ale pomůže i pohřešovaným

Krajské ředitelství Police České republiky se od dnešního dne pyšní dalším kusem moderní techniky, která dohlédne na neukázněné řidiče, ale také pomůže při pátrání nebo živelních pohromách. Od hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického převzal krajský ředitel Policie ČR Jan Švejdar moderní dron za více jak 400 tisíc korun, který je dalším z řady věcných darů Pardubického kraje pro Policii ČR.

Další krok k ochraně sídliště Na Šancích před velkou vodou

Když vloni v červnu zaplavila už poněkolikáté voda z polí chrudimské sídliště Na Šancích, začali politici znovu mluvit o potřebě ochrany této části města. Po několika slovních přestřelkách a obviňování, kdo co neudělal, se zdá, že obyvatelé mají konečně šanci na změnu.

Pardubickým strážníkům se „dovolá“ neslyšící i němý

Pardubická městská policie zřídila linku, jejímž prostřednictvím se od dubna „dovolají“ pomoci i lidé neslyšící, nebo ti, kteří mají potíže s vyjadřováním. Zkrátka všichni, kteří v případě ohrožení kvůli svému handicapu nemohou využít linku 156. Tísňová linka 732 138 290 je určena pouze pro příjem textových zpráv. V budoucnu by tento komunikační kanál měl soužit i obráceně, tedy k vyrozumění těchto lidí o možném nebezpečí či krizové situaci.

Návrh pardubického územního plánu se dotýká také ochrany obyvatel

Město Pardubice zveřejnilo návrh dvou variant nového územního plánu. Ten řeší budoucnost celého města, ale dotýká se také problematiky ochrany obyvatel a bezpečnosti.

Správa státních hmotných rezerv pořizuje stanové městečko za 10 milionů.

Správa státních hmotných rezerv je známá především v souvislosti se zajištěním ropné bezpečnosti a pořizováním základních potravin pro případ krizových stavů. Její působnost je však mnohem širší a společně s Hasičským záchranným sborem se stará také o nouzové přežití obyvatel.

Krajští policisté získají od kraje moderní dron

Zastupitelstvo Pardubického kraje dnes na svém jednání schválilo poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje. Moderní dron za více jak 400 tisíc korun je dalším z řady věcných darů Pardubického kraje nejen policii, ale i ostatním složkám Integrovaného záchranného systému.

Linka 112 dnes slaví

Málokdo ví, že myšlenka připomínat si 11. 2. evropský den linky 112 (přičemž podobnost jedniček a dvojky v datu a lince není čistě náhodná), vznikla vlastně v hlavách českých odborníků v době předsednictví České republiky Evropské unii.

Povodí Labe má pravomocné územní rozhodnutí Na poldr v Kutříně

Státní podnik Povodí Labe získal územní rozhodnutí na výstavbu poldru v Kutříně, o kterou usiluje již od roku 2010. Vydáním územního rozhodnutí se rozběhla příprava výběrového řízení na další stupně projektové dokumentace. Další kroky budou směřovat k majetkoprávnímu vypořádání a stavět by se mělo v roce 2018.