Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Blízko smrti

Takový je název jedné z prezentací soutěže „Festival vědy a techniky pro děti a mládež“, která se konala koncem března v Pardubicích a zúčastnila se jí děvčata třídy VI. A ze Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka – Veronika Kőnigová, Terezie Starková a Vendula Kőnigová.

Seriál: Pokuty od hasičů aneb Když to nejde po dobrém

Od dnešního dne a dalších devět týdnů Vám Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje nabídne seriál o Fototom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes začínáme tématem: Za požární dveře zajištěné klínkem hrozí pokuta až 500 tisíc korun.

Spouštíme „sociální“ seriál krátkých rad

Často se nás ptáte, jak rozeznat signály sirén, co dělat při dopravní nehodě nebo co má obsahovat evakuační zavazadlo. Všechny tyto informace na našem webu samozřejmě najdete. Problém však je, že ne každý má čas a chuť číst delší text.

Přijďte se ve středu 11. března poradit s hasiči do AFI

Ve středu 11. března Vám v AFI Paláci od 9 do 15 hodin profesionální hasiči poradí, jak předejít katastrofám a nebát se pátku třináctého. Přijďte se poradit jak jednoduše zabezpečit váš dům či byt proti požárům, jak zajistit vozidlo proti požáru.

Kraj pokračuje v podpoře dobrovolných hasičů

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický předal starostovi Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje Josefu Bidmonovi smlouvu na dotaci ve výši 300 tisíc korun, která poslouží tomuto největšímu občanskému sdružení především na práci s mládeží a pořádání různých soutěží v požárním sportu.

Hasiči se odborně připravují na vysoce nakažlivé nemoci

V areálu hasičské stanice v Pardubicích se ve čtvrtek 22. ledna uskutečnilo instrukčně metodické zaměstnání pro řídící důstojníky, velitele stanic a vedoucí techniky chemické služby Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Odborná příprava byla specializována zejména na mimořádnou událost s možným výskytem vysoce nakažlivé nemoci.

Bezpečné oslavy konce roku 2014 se zábavní pyrotechnikou

ohnostroj

Silvestrovské veselí je již tradičně spojeno s používáním zábavní pyrotechniky (světlic, dělobuchů, petard, rachejtlí apod.). Bohužel každý rok nechtěné následky této zábavní pyrotechniky zaměstnávají hasiče i záchrannou zdravotnickou službu. Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních dvou letech výrazně vzrostl a způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun.

Hasiči a záchranáři si polepší

Hasiči a záchranáři v Pardubickém kraji si polepší. Dobrovolní hasiči dostanou na své letošní zásahy díky dotaci 1,8 milionu korun. Profesionálním hasičům daroval Pardubický kraj termokameru a Zdravotnické záchranné službě dva biovaky. Kraj tak pokračuje v dlouhodobé podpoře zlepšování vybavení státních složek integrovaného záchranného systému.

Požáry adventních věnců

Věnec

Přiblížila se první adventní neděle, tedy doba, kdy na adventním věnci zapálíme první svíčku. Než tak učiníme, měli bychom si uvědomit všechna rizika, která jsou s používáním otevřeného ohně doma spojená.

Stát skončí s podporou opakovaně vyplavených domů

Vláda na svém včerejším jednání schválila nové nařízení, týkající se úvěrů na obnovu bytu nebo domu postiženého živelní pohromou. Poskytování těchto prostředků se dosud řídí několika různými nařízeními a vztahuje se pouze na povodně.

Jak nezapálit dušičkovou výzdobu…

Ohněm spálené okrasné túje, poničené náhrobky a dekorace na hrobech – to jsou následky každoročních požárů na hřbitovech v období Památky zesnulých, lidově Dušiček. Památka se slaví od 10. století. V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí.

Vrtulník nad silnicí I/36

V pátek v poledne přistál na chrudimském letišti policejní vrtulník, který v následujících třech hodinách pomáhal dopravním policistům dohlížet na přestupce jedoucí po silnici I/36 od Býště po Moravskou Třebovou. Jen během 3 hodin policejní hlídky jak z oblohy, tak i ze země, zaznamenaly 42 přestupků.