Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Seriál: Pokuty od hasičů aneb „Když to nejde po dobrém“ 2

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Přinášíme druhý díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Dnes téma: Za neoznačenou nástupní plochu pro požární techniku hrozí pokuta až 500 tisíc Kč.

Foto: HZS Pak

Foto: HZS Pak

Objekty (postavené nebo rekonstruované podle požárních norem od r. 1976) s požární výškou nad 12 m (zpravidla více než 5 nadzemních podlaží) musí mít podle ve své blízkosti zřízenou nástupní plochu pro hasiče. Je to z toho důvodu, že se zde předpokládá záchrana osob a případně i požární zásah výškovou technikou – automobilovými žebříky a plošinami.

Aby záchrana osob mohla být úspěšná a požární zásah účinný, je naprosto nezbytné, aby nástupní plochy byly vždy udržovány volné pro příjezd a ustavení požární techniky.

S ohledem na nedostatek parkovacích míst však není výjimečným jevem, že právě na těchto volných plochách parkují vozidla a tak znemožňují případný požární zásah.

Z těchto důvodů přímo vyhláška o požární prevenci stanoví, že: k provedení rychlého a účinného zásahu…zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby bylo provedeno označení a umožněno použití nástupních ploch pro požární techniku.

Mnozí vlastníci a provozovatelé nástupních ploch si neuvědomují, že nástupní plochy skutečně musí být označeny a toto označení je nadmíru důležité, protože jedině tak se občan pozná, kde tato nástupní plocha je a že zde nesmí parkovat.

A jak má být nástupní plocha označena? I toto řeší vyhláška o požární prevenci

zcela jednoznačně: „dopravní značka B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku“.

Pokud nástupní plocha není označena a z tohoto důvodu plocha není volná pro požární techniku, jedná se o porušení povinnosti dané přímo zákonem o PO a lze v tomto případě lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 500 tisíc korun.
Záchrana osob je při požárním zásahu tou nejdůležitější otázkou, proto je výše možné pokuty nastavena takto vysoko.

Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje (kontakty pro více informací v Pardubickém kaji: www.hzspa.cz).

mjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař, vedoucí pracoviště prevence OO a KŘ, územní odbor Svitavy

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: