Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Sezemice chystají protipovodňová opatření

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Sezemice jsou dalším městem, které se rozhodlo vybudovat systém protipovodňové ochrany. V průběhu letošního září proto vyhlásily veřejnou zakázku na dodavatele technologií v celkové hodnotě 4 600 000 Kč.

V rámci zakázky bude ve městě Sezemice a okolních obcích vybudovám místní informační systém, srážkoměr, hladinoměr a umístěna elektronická siréna. Zakázka je součástí projektu „Varovný systém města Sezemice“, který je spolufinancován z prostředků Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí. Na vybudování výstražného systému navazuje závěrečná část, kterou je zprovoznění digitálního povodňového plánu.

Bezdrátový místní informační systém

Vybudován bude digitální bezdrátový rozhlas, sestávající z vysílacího pracoviště umístěného na městském úřadě, ozvučných míst a přijímače pro stávající 100V rozhlas.
Vzhledem k tomu, že systém je financován z prostředků OPŽP, musí splňovat podmínky stanovené Hasičským záchranným sborem – především napojení do jednotného systému varování a vyrozumění s možností dálkového spuštění z operačního střediska nebo zajištění funkčnosti při výpadku elektrického napájení po dobu 72 hodin.

Ozvučné místo v místní části Ochoz

ozvučné místo

DSC_6066

elektronická siréna

  • Sezemice – 93 ozvučných míst / 159 reproduktorů
  • Velké Koloděje – 9 ozvučných míst / 23 reproduktorů
  • Veská – 13 ozvučných míst / 37 reproduktorů
  • Počáply – 3 ozvučná místa / 8 reproduktorů
  • Lukovna – 6 ozvučných míst / 12 reproduktorů
  • Dražkov – 9 ozvučných míst / 26 reproduktorů
  • Kladina – 8 ozvučných míst / 20 reproduktorů

Součástí systému bude také elektronická (mluvící) siréna, umístěná na budově hasičské zbrojnice.

Lokální výstražný systém

Další součástí protipovodňové ochrany Sezemic bude lokální výstražný systém, skládající se z měřiče hladiny, srážkoměru a vodočetné latě.
Vzhledem k tomu, že Labe je monitorováno hladinoměrem v Němčicích a Loučná v Dašicích, bude v rámci projektu vystavěn pouze jeden hlásný profil. Ten bude umístěn v Dražkově na Bohumilečském potoce a osazen  hladinoměrem s automatickým odesíláním SMS v pravidelných intervalech nebo při překročení určené hladiny.
Dalším vodním tokem je Lodrantka, ta bude monitoravaná hladinoměrem a srážkoměrem v rámci projektu Mikroregionu Holicka. V rámci projektu Holicka bude instalován i srážkoměr na Ředickém potoce v Dolních Ředicích, tento hladinoměr využijí Sezemice pro včasné varování v místní části Lukovna. Data z těchto měřících zařízení budou přenášena do digitálního povodňového plánu města Sezemice.

Na budově hasičské zbrojnice bude dále instalován automatický srážkoměr, umožňující odeslat SMS při překročení množství srážek.

Detail ultrazvukového čidla hladiny

Detail ultrazvukového čidla hladiny

Srážkoměr na budově ZŠ Nasavrky

Srážkoměr

Digitální povodňový plán

Zároveň s výstavbou varovného a výstražného systému bude vytvořen také digitální povodňový plán. Jeho výhodou oproti starší papírové verzi je především jednodušší správa, snadná aktualizace i dostupnost dat z databáze. Nejen členové povodňové komise, ale kterýkoliv obyvatel města nebo vlastník rekreačního objektu, tak bude mít prostřednictvím internetu přístup k nejrůznějším údajům z tohoto plánu.
Tím asi nejdůležitějším pro většinu obyvatel je seznam ohrožených objektů.

Termín dokončení je předpokládán na jaro příštího roku.

ochoz

ukázka povodňového plánu

Podrobnosti o systému protipovodňových opatření naleznete ve článku Protipovodňová opatření ve městě Nasavrky, ze kterého také pocházejí ilustrační snímky.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: