Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pro koho houkají sirény?

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Když se v okolí Pardubic objeví oranžový mrak, většina místních hned ví, kde se vzal – ze Synthesie. Stejné to bylo i v úterý po poledni, kdy došlo v této chemičce  k úniku oxidů dusíku. Tentokrát ale byla situace natolik závažná, že si vyžádala spuštění varovného systému v Pardubicích.

Nejprve několik časů:

12:37 – ve společnosti Synthesia, a.s. dochází k provozní nehodě spojené s výronem oxidu dusíku do ovzduší
12:39 – zprávu o události obdrželi krajští hasiči a okamžitě vyjíždějí na místo
12:55 – SMS o události obdrželo oddělení krizového řízení pardubického magistrátu. Město bezprostředně po přijetí SMS kontaktovalo krajské hasiče (KOPIS)
12:56 – pardubický magistrát rozesílá SMS školským zařízením
13:07 – krajští hasiči po dohodě se zástupcem města spouštějí varovný signál na území města Pardubic
13:10 – město odvysílalo prostřednictvím systému DOMINO obecnou, předem připravenou verbální informaci pro obyvatelstvo
13:53 – poté, co hasiči vyhodnotili nebezpečí, odvysílalo město prostřednictvím systému DOMINO podrobnější verbální informaci
15:23 – Institut ochrany obyvatelstva ukončuje měření na Kunětické hoře z důvodů nulových hodnot
15:50 – město rozesílá SMS školským zařízením, vedení města a městských obvodů o skutečnosti, že nebezpečí pominulo (po konzultaci s hasiči)
16:03 – nebezpečí odvolává městský rozhlas

Informování IZS a obcí

Hasiči
Chemička informovala krajské hasiče dvě minuty po vzniku havárie. To je něco, co v případě dřívějších havárií rozhodně nebývalo samozřejmostí a hasiči mnohdy vyjížděli „do Semtína“ na základě volání od občanů. Otázkou zůstává, nakolik prvotní informace popisovala vážnost situace.

Obce
Synthesia má zpracován vlastní systém rozesílání SMS  orgánům státní správy, samosprávy, starostům obcí a České inspekci životního prostředí. V případě starostů je podstatnou informací to,  že SMS jsou rozesílány pouze těm obcím, které leží v tzv. zóně VHP (vnější havarijní plán)  a jsou podle předběžného vyhodnocení situace ohroženy. V tomto případě například vál slabý vítr směrem od Lázní Bohdaneč.

Problém mohl nastat v informování obcí, které leží ve směru šíření uniklých par, ale jsou mimo zónu VHP. Podle informací HZS Pardubického kraje byly průběžně informovány obce: Sezemice, Němčice, Dříteč, Opatovice nad Labem, Srch, Ráby, Staré Hradiště, Hrobice, Újezd u Sezemic, Rokytno, Borek a město Pardubice.

Varování a informování obyvatel

Proč tak pozdě?
Pokud budeme vycházet z doložených časů, proběhlo první varování obyvatel v 13:07, tedy 30 minut po vzniku havárie. Jedná se o na první pohled nepřijatelně dlouhý čas, který logicky musí mít svého viníka. Pokud se ale na průběh varování podíváme podrobněji, zjistíme, že to tak jednoznačné být nemusí. Podívejme se tedy,  co samotnému varování předcházelo.
V první chvíli vyjížděli hasiči na žádost chemičky k události, která ještě nebyla přesněji specifikována. Na základě informací z místa a meteorologické situace se upřesňovalo ohrožení. Ostatně ještě před 13. hodinou neměli hasiči dostatečné informace k rozhodnutí, zda spustit varovný systém. Ten spustili po dohodě se zástupcem města krátce na to, ve 13:07.
Dvě minuty poté město prostřednictvím systému DOMINO odvysílalo obecnou verbální informaci vyzývající k zavření oken a připravení ochranných prostředků“

Mimořádná zpráva, mimořádná zpráva, mimořádná zpráva. Vážení občané, věnujte, prosím, zvýšenou pozornost následující zprávě.
Existuje reálné podezření, že v důsledku havárie došlo k úniku nebezpečných chemických látek do okolí. Pro zvýšení bezpečnosti omezte pohyb venku a v budovách, kde se právě nacházíte, pak uzavřete okna a dveře, vypněte ventilaci a uhaste otevřený oheň. Je-li to možné, připravte si improvizované ochranné prostředky.
Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Zachovejte klid a vyčkejte dalších pokynů.

I ta se posléze stala terčem kritiky – byla prý příliš „děsící“ a nekonkrétní. Musíme si však uvědomit, že spuštění varovného systému bylo v danou chvíli spíše preventivní. Přestože oblak par byl zdaleka viditelný a vyvolával nepříjemné pocity, nezpůsobil žádné škody na zdraví.
Po vyhodnocení situace hasiči odvysílalo město ve 13:53 tuto zprávu:

MIMOŘÁDNÁ ZPRÁVA! V areálu společnosti Synthesia došlo k úniku oxidů dusíku. Nejedná se o stav ohrožující život! Nejedná se o stav ohrožující život! Přesto omezte pobyt venku a nevětrejte. Nejvíce bylo zasaženo území částí Ohrazenice, Doubravice, Polabiny, Trnová. O dalších skutečnostech vás budeme informovat.

V ní už se vzhledem ke skutečné situaci nemluví o ochranných prostředcích a je obdobná jako například v zimě při smogové situaci.

Proč jen v Pardubicích?
Velkou kritiku nevyvolal pouze čas spuštění sirén, ale také to, že byly spuštěny pouze v Pardubicích. I v tomto případě lze nalézt jednoduché vysvětlení.
V Pardubicích je několik let postupně budován novodobý rozhlas, tzv. místní informační systém. Ten umožňuje nejen odvysílat signál sirény, ale také přenést jakoukoliv verbální informaci. Do tohoto systému jsou zapojeny také některé elektronické (mluvící) sirény.
V tomto případě tedy zazněl kolísavý tón sirény a během dvou minut následovala verbální informace, která je předem připravena a vyzývá k uzavření oken a použití prostředků improvizované ochrany.
V případě okolních obcí je situace jiná. Jsou v nich umístěny pouze rotační sirény, které neumožňují odvysílat verbální informaci. V těchto obcích by tedy zazněl pouze kolísavý tón sirény bez jakýchkoliv dalších informací. Otázkou zůstává, jak by na tento signál reagovala veřejnost. Pravděpodobně by mu většina nevěnovala pozornost s tím, že jde o zkoušku nebo svolání hasičů. U části obyvatel by naopak mohla siréna bez dalších podrobností vyvolat paniku, ikdyž událost sama o sobě životy a zdraví neohrozila.

Jednoznačně ale měli být obyvatelé obcí ve směru šíření par informování prostřednictvím obecních rozhlasů. Tady však narážíme na další problém. Narozdíl od Pardubic je většina obecních rozhlasů určena pouze pro běžná hlášení obce a nejsou uzpůsobeny pro krizové využití. To znamená, že neumožňují rychlý vstup starosty například přes mobilní telefon. Zkušenosti z povodní navíc ukazují velký problém s kontaktováním malých obcí, kde je jediným spojením mimo úřední den mobilní telefon starosty. Ten ovšem nemusí mít telefon u sebe.
V případě Pardubic je městský informační systém (rozhlas) koncipován tak, že vstoupit do něho může jak oddělení krizového řízení města, tak městské části. Pro případ nutnosti okamžitého odvysílání informace mimo pracovní dobu má navíc možnost vstupu do systému také operační středisko Městské policie Pardubice.

Znalosti obyvatel

Havárie ve společnosti Synthesia a následné tísňové informování obyvatel ukázalo ještě jeden problém. Ať už zazní pouze siréna nebo i doplňková verbální informace, většina obyvatel ani v nejmenším netuší, co dělat.
Sám jsem od okamžiku spuštění sirén odpovídal telefonicky a e-mailem na zhruba dvě desítky dotazů obyvatel Pardubic. Mezi nimi dotaz, kam jít do krytu nebo který úřad vydává ochranné masky. Obdobně na tom byly i další organizace, které mají co do činění s ochranou obyvatel nebo krizovým řízením.
Vrcholem pak jsou některá média, nestydící se z této neznalosti obvinit město a kdekoho, kromě samotných občanů, svých čtenářů.

Ano, mnoho lidí neví, jak reagovat na houkající sirénu. Nedokáže rozlišit jednotlivé signály, ignoruje je nebo naopak panikaří. Jenže tím, kdo toto může ovlivnit jsou pouze a jedině samotní občané.
To samozřejmě není možné bez přístupu k patřičným informacím – a těch není málo.

Hasiči každoročně pořádají v centru Pardubic den prevence a ochrany obyvatelstva, rady pro krizové situace jsou na webu hasičů i města.
Město před několika lety dokonce uspořádalo i besedu pro občany na téma „bezpečnost ve městě“, o kterou byl ale mizivý zájem.

Rady v nouzi
V Pardubicích navíc působí neziskovka, která se na přípravu obyvatel na mimořádné události přímo zaměřuje. Od roku 2007 realizuje projekt Rady v nouzi, jehož cílem je právě příprava obyvatel na podobné události. K tomu využívá internetový portál, besedy pro veřejnost nebo preventivní stánky na akcích pro veřejnost.

Podmínky pro dostatečnou přípravu obyvatel tedy v Pardubicích jsou. Bude na základě událostí z tohoto týdne zájem i z jejich strany?

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

16 komentář(ů) článku Pro koho houkají sirény?

 • Kačka

  Vážení kritici, po bitvě je každý generál. Ale v tomhle případě skutečně nevím, co kritizujete. Přiznávám, nejsem z Pardubic. Zato žiji dlouhá léta v Neratovicích, což myslím mluví samo za sebe. Město s HZS spustilo varování, ikdyž šlo o záležitost, kterou u nás většinou ani nikdo nezaregistruje.
  Dokážete si vůbec představit, co by se dělo, kdyby spustili sirénu a ukázalo se,že o nic nejde?

  • o.sindler

   Ale houby. Starejte se o vaši Spolanu a nepleťte se do pardubických věcí. Pokud tam jste na to zvyklý, tak tady teda rozhodně ne. Nejde o to, jestli to někoho ohrozilo nebo ne. Jde o to, že kdyby to byl prudce jedovatý plyn ve vysoké koncentraci, tak nás to zabije a hasiči budou čekat půl hodiny na sirény.

   • Jenže taková situace, která by ohrozila životy, tu zatím nikdy nebyla a nenastala ani teď v úterý. Samozřejmě, že uniklá látka není zrovna zdravá a u citlivých jedinců mohla vyvolat zhoršení zdravotního stavu, ale pokud vím, tak krajská záchranka v souvislosti s havárií nemusela nikoho mimo areál chemičky ošetřovat.
    Dokonce jsem mluvil s několika lidmi, kteří byli těsně po havárii v jednom z ohrazenických nákupních center, v klidu absolvovali cestu domů až následně zjistili z televize, co se děje – žádné následky havárie totiž necítili.
    Chci tím říct, že pokud dojde k havárii, která s nejvyšší pravděpodobností ohrozí obyvatele, nikdo určitě nebude váhat sirény spustit. Ale v hraničním případě, jako je tento, prostě nelze nic uspěchat.

 • o.sindler

  Může i někdo vysvětlit, jak může mít primátorka tu drzost říct, že si můžeme za všechno sami protože nevíme, co dělat. Od toho tu snad je ona s celým svým úřadem, aby nám řekli co dělat.

  • Narážíte zřejmě na rozhovor pro iDnes: „Z reakcí veřejnosti je bohužel vidět, že na podobné události není připravena. Přijme naše varování či výstrahu, ale v řadě případů pak neví, co dělat.“
   Já v jejich slovech drzost nikde nevidím. Pouze řekla to, co je realita. Pokud máte představu, že současně se spuštěním sirén začne v městském rozhlase půlhodinový pořad o tom, jak se ochránit, tak takto to skutečně nefunguje. Ať chcete nebo ne, každý člověk se musí částečně o vlastní bezpečnost postarat sám. Jsou určité základní znalosti, které by měl mít každý člověk – mezi ně patří první pomoc nebo právě vědět co dělat po zaznění sirény. Mluvím samozřejmě o dospělých, ikdyž praxe ukazuje, že právě děti si poradí lépe než dospělí.

   • o.sindler

    A kde na to má běžný člověk vzít čas a peníze, když stát ho odírá do poslední koruny? To mi neporadíte?

    • Nechápu, jaké peníze máte na mysli. Nikdo po Vás přece nechce, abyste absolvoval nějaký kurz a podobně. K rozeznání signálů sirén a zjištění, co dělat v případě úniku nebezpečné látky, Vám stačí pár minut a ani nemusíte vstát od klávesnice. Jde jen o to chtít…

     • o.sindler

      Ale internet není všechno. K čemu mi je že si něco přečtu, když pak stejně podle houkání sirény nejde rozeznat zkouška od průseru. Když to vemu do detajlu, tak pokud bouchne semtín ve středu v poledne budu vědět prd jestli je to zkouška nebo ne. siréna logicky houká pořád stejně.

      • Vidíte to je právě ono. Váš výrok „siréna houká pořád stejně“ je naprostý nesmysl a bohužel hodně častý. Přes deset let existují v ČR pouze tři signály sirén, z nichž jen jeden jediný je varovný. A stejně je vidět, že i tohle je pro mnoho z nás příliš. Doporučím Vám náš web http://www.varujemevas.cz, kde se vše dozvíte a sirény si můžete i poslechnout.

      • Michael Jonáš

       Dobrý den,

       nedá mi již po čtení Vašich příspěvků nereagovat. Michal má pravdu s různými tóny sirén. Vždy jde rozeznat zkouška od Vámi zmiňovaného „průseru“ a stejně lze rozeznat svolávání JSDH (jednotek sboru dobrovolných hasičů). Váš argument o čase a penězích, mi při Vašich zatím 4 příspěvcích příjde scestný. Neboť co se času týče, kdyby jste strávil stejný čas který trávíte kritikou na fóru čtením webových stránek, dozvěděl by jste se jak o varovných signálech, tak ostatních věch týkající se ochrany obyvatel. Myslím že adresa rady v nouzi je dostatečně výstižná, dále existují „kartičky“ „CO“ co dělat, kde jsou základní čísla IZS, jsou i brožury kde se také základy dočtete (například nám vysí v práci na nástěnce). Co se týče co dělat při MU (mimořádné události) základy, jako první pomoc, jak se chovat když zní siréna, že se nemá panikařit atd… Absolvuje KAŽDÝ ze zákona při nástupu do zaměstnání. Ano, i obyčejný dělník.
       Je-li pro Vás strohý text na internetu nic neříkající, jsou zde akce pořádané HZS či městem, které šíří osvětu v této problematice. Bohužel, faktem je, že jen zlomek lidí, kteří jdou okolo se na něco zeptají, podívají atd… Sám jsem se několika akcí účastnil, i v Pardubicích a nezájem většiny zejména dospělých obyvatel je vysoký…

    • František

     Možná by stačilo vynechat jeden večer v hospodě a věnovat ho něčemu smysluplnému, co ti třeba může zachránit život. Kritizovat někoho za vlastní lenost a hloupost může jen idiot.
     Já jsem zažil CO ještě na škole v dobách hluboké totality. Byly to často hovadiny typu atomový výbuch, jenže lidi aspoň věděli, co dělat. František z Rybitví, kousek od chemičky.

     • o.sindler

      Vážený, laskavě se do mě nenavážejte. Radši půjdu do té hospody a dám si pár kousků, to je totíž užitečnější než hraní si na válku.

 • zhnuseny pardubak

  Ale tohle jsou jen výmluvy. Hasiči mohli hned spustit sirény a promluvit do místních rozhlasů. Ty jsou snad v každé vesnici.

  • Ano, téměř každá obec disponuje nějakým prostředkem pro komunikaci se svými obyvateli.
   Někde je to SMS infokanál, jinde rozhlas. V obou případech to ale jsou systémy, které může ovládat pouze obecní úřad. Sice se objevují rozhlasy, které jsou napojeny na varovný systém, ale hasiči v nich mohou pouze spustit tón sirény.

   • o.sindler

    Pak je to ale na h…. a vyhozené prachy. No jo, hold dotace dělají divy.

    • Naopak, dotace byly a v určitých případech i jsou poskytovány na rozhlasy, které splnují požadavky na připojení do varovného systému.
     Jenže spousta rozhlasů je už poměrně stará a obce je pořizovaly pro běžná hlášení, nikoliv krizové využžití.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: