Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Služba SMS InfoKanál pomáhá při povodních

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Služba SMS InfoKanál se stává nedílnou součástí krizové komunikace při povodních. Dokazují to zkušenosti z míst, která ohrozily záplavy v minulých týdnech. Služba SMS InfoKanál umožňuje komunikaci měst a obcí s občany pomocí SMS zpráv přímo na mobilní telefony místních obyvatel.

SMSNejlepším důkazem přínosu služby SMS InfoKanál jsou autentické přepisy zpráv, které minulý týden vysílali představitelé obcí a krizových štábů směrem k občanům a svým kolegům.
K městům, která velká voda ohrozila, patří Týn nad Vltavou. Jeho obyvatelé odebírající službu SMS InfoKanál proto dostali tyto zprávy:

„žádám občany bydlící v záplavovém území města, aby si připravili materiál k ochraně svého majetku proti případnému vniknutí vody. Starosta.“
„V 9 hodin zasedal krizový štáb města, zprávu o stavu povodí přednesl vedoucí VD, situace je stabilizovaná, prováděno nepřetržité monitorování.“

„SMS komunikaci vnímám jako jeden z rozhodujících prostředků komunikace s občany,“ říká Lubomír Pavlíček z krizového štábu Týnu nad Vltavou a dodává: „Starosta města s městskou policií objížděl a obcházel chalupy, domy, chaty v záplavovém území, kde kromě informování o situaci přesvědčoval místní obyvatele o vhodnosti zapojit se do systému SMS InfoKanál z důvodů rychlého informování.
“Starosta Božanova Karel Rejchrt z okresu Náchod zase rozeslal do mobilů svých spoluobčanů následující zprávu:

Obec Božanov vyhlašuje třetí stupeň povodňové aktivity. Toto je upozornění pro občany před nebezpečím začínající povodně.“

Dobrovolní hasiči z Lipníku nad Bečvou se svolávali touto esemeskou:

„Všem členům, svolání do hasičárny na 15.30 h., budete vyjíždět na pomoc v zaplavených obcích, vše domluvíte na místě!“

Zpráva byla vyslána prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Solidaritu s obcemi zasaženými povodněmi projevila celá řada obcí, důkazem jsou také další zprávy rozesílané prostřednictvím služby SMS InfoKanál:

„V neděli 5.7.2009 proběhne při mši svaté v kostele Sv. Markéty tradiční sbírka. Výtěžek z této sbírky bude předán obcím postiženým letošními povodněmi. V průběhu celého dne je možno na faru přinést čisté povlečení, šatstvo, čistící prostředky, atd.“

Tuto zprávu dostali občané obce Troubky, službu SMS InfoKanál tam přijímá 422 obyvatel.
K minulým týdnům patřila také nejistota s náhlými změnami počasí, starostové využívající služby SMS InfoKanál proto neváhali rozesílat spoluobčanům aktuální předpovědi počasí. Starosta obce Lichkov Zdeněk Brůna ocenil možnost posílat esemesky přímo z mobilu: „Možnost posílat zprávy přímo z mobilu se mi hodí, nemusím k počítači! Děkuji, že jste mě na tuto možnost upozornili, budu vás doporučovat dál.“ Občanům Lichkova rozeslal zprávu:

„Výstraha ČHMÚ – bouřky s nebezpečnými doprovodnými jevy, prognóza prodloužena do neděle.“

Z 550 obyvatel Lichkova se jich k odběru SMS zpráv dosud zaregistrovalo 110.
Služba SMS InfoKanál se osvědčuje i v městech, které postihly ničivé záplavy v minulých letech. Rychle rozesílané zprávy v takových případech mají preventivní a uklidňující charakter. Obyvatelé Opavy, kteří odebírají varovné SMS zprávy, minulý týden na displeji svých mobilů četli:

„Vážení spoluobčané, podle aktuálních odpoledních údajů nehrozí Opavě povodeň. Hladina řeky na horním toku mírně klesá. Povodňová komise Opava.“

Na tuto zprávu přišla také odpověď jednoho z obyvatel Opavy: „Děkuji za zprávy. Bydlíme na ulici U Dubového mlýna, tak ji (řeku) chodíme stále sledovat. V roce 1997 jsme byli mezi prvními zatopenými“.
„Při krizových situacích, jako jsou záplavy, kdy často nejde proud, je důležitá nezávislost na internetu a počítači. V rámci služby SMS InfoKanál lze zprávy odeslat i z mobilu, což se v minulých dnech, které jsme jako většina obyvatel Čech i Moravy prožívali s lítostí a velkým napětím, ukázalo jako hodně důležité,“ říká Jana Mertová, výkonná ředitelka společnosti INFOKANÁL, s. r. o.
Výhodou služby SMS InfoKanál je také skutečnost, že umožňuje varovat před možným nebezpečím obyvatele, kteří nepobývají v daný okamžik v místě bydliště a nevědí, co se v blízkosti jejich obydlí děje.
Služba umožňuje obyvatele obcí a měst informovat nejen o událostech nejrůznějšího druhu, jako jsou odstávky plynu nebo kanalizace, ale také komunikovat události spadající pod krizovou komunikaci. SMS InfoKanál může také sloužit jako ideální nástroj pro místní ankety k aktuálním tématům, soutěžím či jiným akcím za účelem většího zapojení občanů do života obce nebo dokonce i jako podatelna návrhů a podnětů.

(Tisková zpráva společnosti INFOKANÁL, s. r. o.)

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: