Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Smogová situace

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší jednou ze sledovaných látek, ke kterému dochází již při překročení informativní prahové hodnoty.

Signály znečištění

Smogová situace se při splnění dalších podmínek stanovených v zákoně pro dané území vyhlašuje v případě, že 24hodinová průměrná koncentrace suspendovaných částic PM10 překročila alespoň na jedné stanici hodnotu 100 μg.m-3 ve dvou po sobě následujících dnech, tj. klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace PM10 byla překročena ve 25 po sobě následujících hodinách.
Regulace se při splnění dalších podmínek stanovených v zákoně pro dané území vyhlašuje v případě, že 24hodinová průměrná koncentrace suspendovaných částic PM10 překročila alespoň na polovině stanic hodnotu 150 μg.m-3 ve třech po sobě následujících dnech, tj. klouzavá 24hodinová průměrná koncentrace PM10 byla překročena ve 49 po sobě následujících hodinách.

Doporučení při smogové situaci

  • při smogové situaci omezit pobyt venku, zvláště v době od 6.00 do 10.00 hod a od 16.00 do 20.00 hodin
  • omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima
  • omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně)
  • omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.)
  • zvýšit a posílit obranyschopnost – imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním
  • včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí
  • omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu)
  • šetřit energií
  • informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu, na obecním úřadě apod.).

Aktuální situace

Aktuální informace o kvalitě ovzduší sledované automatizovanou stanicí v lokalitě Pardubice – Dukla.

Aktuální informace o kvalitě ovzduší sledované automatizovanou stanicí v lokalitě Pardubice – Rosice.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: