Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Speciální výslechové místnosti začnou sloužit dětským obětem a svědkům

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Dvě speciální výslechové místnosti dnes za účasti hejtmana Martina Netolického a dalších členů Bezpečnostní rady kraje představilo veřejnosti Krajské ředitelství policie v Pardubickém kraji. Nově zprovozněné místnosti jsou určeny především pro výslechy dětí, které se staly obětí nebo svědky trestné činnosti.

Místnosti budou využívány také výslechy žen, seniorů i handicapovaných obětí a svědků závažné trestné činnosti především násilného a mravnostního charakteru. Často to jsou třeba případy domácího násilí. Třetí nová výslechová místnost bude sloužit policii ve Svitavách.

Jedna z výslechových místností

Vybudování tohoto zázemí přišlo na 1,35 milionu milionů korun. Pardubickému kraji se jako nositeli projektu podařilo získat z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky 578 tisíc korun. Samotný kraj se na projektu podílel částkou dosahující téměř 207 tisíc, krajské ředitelství policie přispělo 566 tisíci. „Pro kraj je poctou, že se mohl na tomto projektu podílet. I přesto, že jsou naše finanční zdroje omezené, chtěli jsme pomoci. Dětské oběti vyžadují specifický přístup, což se v tomto případě podařilo velmi dobře naplnit. Místnosti jsou vybaveny tak, že si děti budou připadat jako v domácím prostředí. Nejmodernější kriminalistické metody a sofistikované technologie, které vše zaznamenají, pomohou s objasněním případu, aniž by bylo dítě znovu stresováno dalšími výpověďmi,“ pochvaloval si nový přístup k vyšetřování hejtman Martin Netolický.

Zřizování nových standardizovaných výslechových místností pro potřeby Policie ČR a také pro potřeby odborů sociálně – právní ochrany dětí je jednou z priorit Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 – 2015. „V nových prostorách budou moci oběti znovu identifikovat pachatele, aniž by s ním přišly do kontaktu. Vyhnou se tak traumatizující situaci, která se často dostavuje zejména u obětí sexuálně motivovaných trestných činů,“ vysvětlil ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Radek Malíř.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: