Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Statisíce korun pro dobrovolné záchranáře

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Zástupci Českého červeného kříže, horské služby,  vodních záchranářů, záchranné služby kynologů   a vojáků převzali  v úterý 9. června 2009 smlouvu na dotaci z rozpočtu Pardubického kraje od hejtmana Radko Martínka. Z finančního příspěvku, který činí 520 tisíc korun, zakoupí automatické defibrilátory,  záchranářské vybavení a komunikační techniku.

Dotace„To, že vás kraj podporuje, znamená, že si vás vážíme,“ vyzdvihl práci neziskových organizací hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.  A že svá slova myslel vážně, potvrzuje fakt, že záchranáři obdrží navíc do konce letošního roku  4 cvičné defibrilátory. Trenažery nezbytně potřebují k lékařským přístrojům určeným pro resuscitaci při náhlé zástavě oběhu.
Občanská sdružení významnou měrou doplňují profesionální složky při krizových situacích. Pomáhají zachraňovat životy, zdraví a majetek občanů Pardubického kraje. Profesionálním složkám integrovaného záchranného systému pomáhají při  přírodních katastrofách, poskytují humanitární pomoc a chrání bezpečnost lidí na horách nebo na vodních plochách. Dobrovolníci se podílejí  i na preventivní činnosti. Starají se také o bezpečnost při soutěžích hasičů, automobilových závodech nebo dnech dětí.
Pardubický kraj finančně podporuje sdružení již od roku 2002.

V Pardubickém kraji působí:

Horská služba České republiky je záchranná organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti. Zajišťuje profesionální pomoc návštěvníkům hor po celý rok. Řídí a provádí pátrací a záchranné akce, provádí značení cest a nebezpečných oblastí a nepřímo se tak podílí i na podpoře rozvoje regionu.
V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny dva okrsky HS ČR, a to v Čenkovicích, patřící pod oblast Orlické hory a v Horní Moravě, patřící pod oblast Jeseníky. Obě střediska jsou z pohledu Pardubického kraje i nejvýznamnějšími středisky zimních sportů. Ze strany Pardubického kraje je HS ČR finančně podporována pravidelně od roku 2003. Pro rok 2009 dotace činí 100.000 Kč.

Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je členem Asociace záchranných brigád kynologů České republiky. Činnost ZBK v České republice je zabezpečována jednotlivými záchrannými brigádami, organizovanými v územní působnosti krajů. Členové ZBK Pk se svojí dobrovolnou činností připravují především na vyhledávání a záchranu osob.
Ze strany Pardubického kraje je ZBK Pk finančně podporována pravidelně již od roku 2003. ZBK Pk má v současné době k dispozici dva atestované psy, kteří jsou úspěšně nasazováni do ostrých akcí. Pro rok 2009 dotace činí 30.000 Kč.

PATRIOT – Klub vojáků v záloze a 201. Pardubice, o.s. jsou dvě občanská sdružení, která sdružují vojáky v záloze, zejména příslušníky Aktivní zálohy Armády ČR, ale i další zájemce, kteří se chtějí podílet na pomoci občanům při mimořádných událostech a krizových situacích. Sdružení spolupracují s profesionálními složkami IZS a s ostatními shora uvedenými nestátními neziskovými organizacemi.
Občanská sdružení jsou podporována ze strany Pardubického kraje od roku 2007. Pro rok 2009 dotace činí pro každé z obou sdružení 20.000  Kč.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je kolektivním členem Českého červeného kříže. Činnost VZS ČČK je zabezpečována místními sdruženími. V rámci Pardubického kraje působí dvě sdružení – MS VZS ČČK Pastviny na vodní nádrži Pastviny a MS VZS ČČK Chrudim na vodní nádrži Seč. Členové VZS bezplatně zajišťují pomoc návštěvníkům obou rekreačních center, provádějí pátrací a záchranné akce na vodních nádržích a poskytují  první pomoc a základní ošetření úrazů.
Obě MS VZS  jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně již od roku 2002. Pro rok 2009 dotace činí pro každou místní skupinu 75.000 Kč.

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Jeho činnost je zaměřena zejména do oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Ve smyslu ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži. Činnost ČČK je potřebná a nezastupitelná zejména v oblasti proškolování dětí, mládeže i dospělých v poskytování první pomoci a předlékařské pomoci nebo při zajišťování zdravotnického dohledu na hromadných sportovních a společenských akcích. V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny čtyři oblastní spolky s právní subjektivitou, které působí na území jednotlivých okresů. Jedná se o OS ČČK Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí na Orlicí.
Každý oblastní spolek má zřízenou Humanitární jednotku ČČK, předurčenou k pomoci složkám IZS v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací.
Všechny čtyři OS ČČK jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně od roku 2006. Pro rok 2009 dotace činí pro každý oblastní spolek 50.000 Kč.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje
Foto: Archiv Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: