Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Strážníci chtějí být více partnery slušných lidí

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ke zlepšení vztahů mezi policií a veřejností má přispět projekt prevence kriminality Community policing, do něho? se zapojila pardubická městská policie. „Je to tak trochu návrat k tradicím, k tomu, jak byli strážníci vnímáni veřejností už za první republiky. Jako lidé, kteří znají svůj okrsek, jsou více  partnery a pomocníky slušným lidem, než složkou řešící ex post již vzniklé konflikty,“ řekl Petr Kvaš, ředitel  Městské policie Pardubice.

V letošním roce získaly Pardubice, jako jedno z 50 měst v ČR, na tento projekt 260.000 korun dotaci ministerstva vnitra, zhruba 200 tisíc přidaly z rozpočtu.
V současné době končí sociologický průzkum, který má ukázat jak bezpečně se pardubičtí občané ve svém městě cítí, co je nevíce trápí a jaký vztah mají k městské policii. Jeho výsledky budou známy začátkem příštího roku a budou vodítkem pro další práci městské policie i základem pro srovnání změn ve smýšlení občanů po ukončení tříletého projektu.
Okrskáři, kteří nejvíce přicházejí do styku s veřejností, také letos absolvovali kurz komunikačních dovedností. Hlavním posláním strážníků totiž v rámci tohoto projektu bude ve svých okrscích více komunikovat s lidmi, s nimiž se běžně nesetkávají, tedy s těmi, kteří se nikdy neocitli v situaci, kdy by potřebovali pomoc policie, ani sami neporušili zákon.
Mají zjišťovat problémy a potřeby těchto lidí, více spolupracovat s příslušnou samosprávou, domovy pro seniory, školami, sdruženími vlastníků nemovitostí a podobně s jediným cílem – maximálně  předcházet konfliktům, přestupkům a trestným činům.
„V současné době v naší práci převažuje represe nad prevencí. Za úspěch bych považoval, kdyby to bylo v rovnováze,“ řekl Petr Kvaš.

Projekt Community policing chce pardubická policie odzkoušet na svém policejním obvodu na Dukle a ve Svítkově. Pokud se užší spolupráce městské policie s občany osvědčí, rozšíří jej i na další tři okrsky.
„Loni jsem si dělal sociologické šetření, zjistil jsem, že 60 procent lidí z našeho okrsku se nikdy nesetkala se strážníkem, nemají představu, co děláme. To chceme změnit a právě tyto lidi využít pro prevenci trestné činnosti, jako je to běžné v západních zemích,“ řekl autor projektu pro Pardubice a velitel okrsku Dukla, Svítkov Miroslav Šíma.

Nataša Hradní, Magistát města Pardubic

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: