Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Synthesia chce lépe varovat před nebezpečím

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Mimořádné setkání členů Bezpečnostní rady společnosti Synthesia bylo iniciováno generálním ředitelem společnosti k projednání závěrů šetření mimořádné události dne 1. 7. 2010 a návrhů na zdokonalení systému komunikace v krizových situacích.

Interní vyšetřování příčin jednorázového úniku oxidů dusíku do ovzduší, k němuž došlo v noci  1. července v areálu Synthesii v provozu výroby nitrocelulózy,  nezjistilo zavinění lidským činitelem, tedy žádné porušení pracovní či technologické kázně, ani porušení žádných vnitřních předpisů.
Bezprostřední příčinou nehody bylo vniknutí vody do zásobníku s nitrační směsí č. 3 při nájezdu nitrační linky po odstávce a následný tepelný rozklad kyseliny dusičné. Příčinou vniknutí vody do systému byla netěsná klapka přívodu dopravní vody na centrovce.
Při nehodě nedošlo k poškození životního prostředí, ani porušení obecně platných předpisů. Materiální škody při úniku oxidů dusíku na výrobním zařízení a surovinách nevznikly.
Členové Bezpečnostní rady dále projednali způsob, jakým probíhalo informování o události směrem k dotčeným orgánům, institucím a občanům, a vzali na vědomí závazek Synthesie zlepšit komunikaci směrem k členům rady.
Synthesia předložila návrh na vylepšení stávajícího systému komunikace, včetně nového nastavení úrovní informování a technického zajištění šíření varovných hlášení. Členové Bezpečnostní rady po diskuzi návrhy úprav odsouhlasili. Pro zdokonalení systému krizové komunikace byla přijata další technická opatření, jako např. zřízení účinnějšího softwarového vybavení pro rozesílání sms zpráv a dále byla znovu projednána  HOT linka pro komunikaci členů Bezpečnostní rady se společností Synthesia.
Společnost Synthesia si je vědoma svého vlivu na životní prostředí, a proto realizuje celou řadu opatření, která minimalizují případné negativní dopady její činnosti. Jen v posledních 5 letech proinvestovala do oblasti životního prostředí více než 400 mil. Kč.
Posláním Bezpečnostní rady je neustálá prevence vzniku mimořádných událostí, zlepšování krizové komunikace a poskytování informací veřejnosti a obyvatelům okolních obcí.

Tisková zpráva Synthesia, a.s.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: