Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Synthesia chce zřídit bezpečnostní výbor

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Generální ředitel Synthesie Daniel Kurucz plánuje zřízení bezpečnostního výboru, v němž by zasedali odborníci na krizové řízení  nejen z této společnosti, ale i z kraje, magistrátu a podobně. Výbor by měl fungovat vedle již existující bezpečnostní rady Synthesie a plnit její zadání směřující ke zlepšení ochrany i informovanosti obyvatel v případě havárie v chemičce.

Generální ředitel o svém záměru informoval primátorku Pardubic Štěpánku Fraňkovou, kterou navštívil v souvislosti s ukončením vyšetřování příčin srpnových nehod, při nichž ze Synthesie unikly do ovzduší oxidy dusíku.

„Dostala jsem zevrubnou informaci o příčině havárie, ale hlavně mně pan ředitel podrobně seznámil s  opatřeními, kterými chce společnost předcházet vzniku podobných událostí. Pokud Synthesia splní vše co plánuje, budu spokojena,“ řekla primátorka.

Příčinou dvou za sebou jdoucích provozních nehod byla podle závěrů vyšetřovací komise technická závada filtrovacího zařízení odpadní kyseliny z výroby vojenské nitrocelulózy. Ta se tak ve zvýšeném množství dostala do zásobníků kyseliny. Při vysokých venkovních teplotách, způsobujících její vysychání a tedy nestabilitu, se ze zbytků nitrocelulózy v uzavřeném prostoru zásobníků, vlivem následné chemické reakce, uvolňovaly oxidy dusíku. Tlak poškodil zásobníky a nitrózní plyny unikly do ovzduší.

„Učinili jsme, a v dohledné době ještě učiníme, opatření, která podle mého odhadu budou stát společnost zhruba 70 milionů korun. Chceme maximálně eliminovat rizika,“ řekl Daniel Kurucz.  Například síto filtrace se nebude kontrolovat jednou měsíčně jako dosud, ale po dvou týdnech, odpadní kyselinu intenzivněji míchají přídavná čerpadla a podobně. „Denně odebíráme vzorky odpadní kyseliny na dvou místech procesu, tedy za filtrací a v zásobnících. Případnou další poruchu bychom tedy odhalili velmi rychle,“ dodal ředitel. Přijatá opatření ztrojnásobují povinné kontroly třemi na sobě nezávislými faktory. Cílem všech opatření je zajištění maximálně bezpečné výroby.

Ještě do konce roku by podle generálního ředitele měla chemička přijmout další konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti výroby nitrocelulózy, například zintenzivnit chlazení plášťů zásobníků, přídavkem dalších technologických zařízení zvýšit účinnost té části výroby, kde se nitrocelulóza odděluje od odpadní kyseliny a podobně. „Oslovili jsme odborníky z několika firem, aby navrhli nové, jinak konstruované zásobníky odpadní kyseliny a podobně. Těch opatření je celá řada. Přiblíží nás k naší vizi vybudovat ze Synthesie moderní, bezpečnou, ekologickou, prosperující a rozvíjející se firmu,“ konstatoval Kurucz.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: