Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Systém DOMINO v Pardubicích – díl 1. Etapy výstavby

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Cisterna převážející nebezpečnou látku, zimní stadion, plavecký areál. To jsou jen některé z mnoha zdrojů rizik, které mohou potenciálně ohrozit životy a zdraví nejen obyvatel Pardubic, ale i všech jejich návštěvníků.
V případě, že k takové události dojde, je nejdůležitější okamžité varování lidí v okolí.

DominoPřestože asi největším rizikem, které v Pardubicích hrozí, jsou povodně, nelze podceňovat ani další zdroje rizik. Ať už se jedná o nebezpečí spojená s místními chemickými podniky, silniční přepravu nebezpečných látek nebo železniční koridor. To si samozřejmě plně uvědomují i ti, kteří zodpovídají za naši bezpečnost, tedy podle krizového zákona obec a její starosta (primátor).

Není proto divu, že magistrát začal už v roce 2003 hledat způsob, jak zajistit co nejlepší varování obyvatel před hrozícím nebezpečím. To bylo do té doby řešeno téměř výhradně prostřednictvím rotačních sirén. Ty jsou sice finančně dostupnější, ale umožňují odvysílat pouze varovný signál, bez dalšího upřesnění nebezpečí. Naproti tomu modernější elektronické sirény dokážou, po odvysílání varovného signálu, přehrát některé z předem připravených hlášení. Tyto sirény jsou ale finančně nákladné a nejsou příliš vhodné pro plošné pokrytí města. Do hry vstoupil ještě další fakt a sice to, že na velké části města není vybudován městský rozhlas.
29. března 2003 proto na mimořádném zasedání Rady města padla volba na bezdrátový místní informační systém (BMIS), což je vlastně rozhlas, který kromě dalších funkcí, umožňuje připojení do jednotného systému varování a vyrozumění. Díky splnění této podmínky mohlo město požádat o státní dotaci, kterou také v červnu 2003 získalo.

Následně byla v květnu 2004 vyhlášena veřejná soutěž, kterou v červnu téhož roku vyhrála společnost SATTURN HOLEŠOV s celkovou cenou 18.581.082 Kč.
Jeden z neúspěšných uchazečů se ale proti výsledkům soutěže odvolal, takže smlouva byla podepsána až v listopadu. Tím ovšem došlo ke zdržení a město přišlo o dotaci ve výši 390 000 Kč. Město ale o tuto částku nepřišlo, protože se ji dodavatel rozhodl poskytnout jako slevu.
V následujícím roce získalo město státní dotaci ve výši 550 000 Kč.

Etapy výstavby systému

První etapa

První etapa výstavby probíhala na území městského obvodu Pardubice II, kde bylo v průběhu roku 2005 osazeno celkem 56 ozvučných míst systému DOMINO.V té době se také vyskytly problémy s jedním ze subdodavatelů, takže další výstavba již probíhala s modernějším systémem DOMINO II, na který byly také upgradovány stávající ozvučná místa.

Druhá etapa

V průběhu druhé etapy, která začala v roce 2006, bylo vybudováno 96 ozvučných míst na území městských obvodů Pardubice I a V. Další výstavba systému v těchto lokalitách bude probíhat v návaznosti na výměnu sloupů veřejného osvětlení.
V rámci etapy byl do systému připojen také stávající drátový rozhlas v prostoru Višňovky a Dražkovic.

Třetí etapa

Třetí etapa byla zahájena v roce 2008 a týkala se území městského obvodu Pardubice III.
V závěru roku byl do systému připojován městský obvod Pardubice VII. Ten je pokryt cca z 90% stávajícím drátovým rozhlasem. V návaznosti na rozpočet města bude v roce 2009 dokončena výstavba v rámci tohoto městského obvodu a mělo by dojít k připojení i stávajících obvodů, které také využívají zejména drátový rozhlas, tj. městských obvodů Pardubice IV, Pardubice VI. a Pardubice VIII.
Vzhledem k tomu, že systém neslouží pouze jako rozhlas, ale především pro varování v případě ohrožení, bude nutná výměna ústředen těchto drátových rozhlasů, které by měli být již také zálohovány pro případ výpadku dodávky elektrické energie.
Kromě výstavby nových ozvučných míst budou do systému zapojeny také stávající elektronické sirény, kterých je na území města sedm. V současné době je připojována elektronická siréna umístěná na ČEZ Aréně, která patří mezi nejmodernější sirény umístěné na území města. U ostatních elektronických sirén bude nutno provést nejprve technologický upgrade. Tímto způsobem lze
zabezpečit lépe ozvučení lokalit s obytnými domy, majícími 7 a více nadzemních podlaží.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: