Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Hasiči procvičovali zásah na unikající amoniak ze zimního stadionu

K úniku chladícího média (amoniaku) ze Zimního stadionu v Chrudimi došlo v úterý 28. dubna krátce po 9 hodině ranní. Při odkalování primárního okruhu systému, médium začalo unikat do prostoru strojovny. Vlivem netěsnosti lícnice ochranné masky se nadýchal a zkolaboval provozní pracovník.

Vyjádření města a kraje k úniku chemických látek v Píšťovech

Dne 7. 6. 2014 v 15.21 hodin bylo Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (KOPIS HZS Pk) oznámeno, že v areálu Agrop došlo k úniku bromu. K úniku došlo v objektu společnosti PENTA s. r. o.

Nebezpečný mrak skrápěli hasiči

Sedm hasičských jednotek (dvě profesionální a pět dobrovolných) zasahovalo v sobotu 7. června v 15.12 hodin u úniku nebezpečných látek do ovzduší v části města Chrudimi – Píšťovy.

Synthesia chce zřídit bezpečnostní výbor

Generální ředitel Synthesie Daniel Kurucz plánuje zřízení bezpečnostního výboru, v němž by zasedali odborníci na krizové řízení nejen z této společnosti, ale i z kraje, magistrátu a podobně. Výbor by měl fungovat vedle již existující bezpečnostní rady Synthesie a plnit její zadání směřující ke zlepšení ochrany i informovanosti obyvatel v případě havárie v chemičce.

Město Pardubice: Synthesie se určitě budeme ptát

V posledních dnech jsem mnohokrát dostala otázku, co my jako město uděláme se Synthesií, co uděláme pro to, aby se neopakovala situace z posledních dní, kdy v Synthesii unikly oxidy dusíku, resp. proč chemičku nezavřeme.

Pro koho houkají sirény?

Když se v okolí Pardubic objeví oranžový mrak, většina místních hned ví, kde se vzal – ze Synthesie. Stejné to bylo i v úterý po poledni, kdy došlo v této chemičce k úniku oxidů dusíku. Tentokrát ale byla situace natolik závažná, že si vyžádala spuštění varovného systému v Pardubicích.

Město odmítá kritiku, po nehodě postupovalo správně

Některá média dnes kritizovala město za jeho přístup k úterní havárii v Synthesii, za špatnou informovanost, za bezradnost obyvatel i za jednání s představiteli společnosti. Město jednoznačně odmítá nařčení, že při havárii v Synthesii nepostupovalo správně.

Únik nebezpečné látky

V areálu SemtinZone dnes po poledni došlo k další havárii provázené únikem nitrózních plynů. Oranžový mrak obsahující oxidy dusíku vítr tentokrát zavál nad Pardubice. Nejvíce zasaženy byly části Ohrazenice, Trnová, Doubravice, Polabiny a Trnová. Lidé by neměli větrat a pokud možno nevycházet ven. Podle dispečinku společnosti Synthesia v současné době již k úniku mimo areál společnosti nedochází.

Aktualizováno: Únik nitrózních plynů v chemičce

V pondělí 20. srpna v 01.35 hodin byl nahlášen výbuch zásobníku v areálu chemičky Synthesia, a.s., Pardubice – Semtín. V jednom z deseti zásobníků došlo pravděpodobně k přehřátí, nahromadění par a fyzikálnímu výbuchu – nedošlo k zahoření.

Výsledek šetření loňského neštěstí v Explosii

Při výrobě důlní skalní trhaviny PERUNIT E došlo v organizaci Explosia a.s. dne 20. dubna 2011 k výbuchu, který byl bezprostřední příčinou smrtelného úrazu 4 zaměstnanců organizace a celkové destrukce objektů navažovny a mísírny uvnitř ochranného valu. Další doprovodné účinky výbuchu za ochranným valem byly příčinou 4 pracovních úrazů zaměstnanců organizace spojených s pracovní neschopností 2 pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Výbuch v Explosii pohledem pardubické záchranky

20. dubna 2011, krátce před sedmou hodinou ranní, otřásl okolím Semtína obrovský výbuch. V areálu chemičky došlo k výbuchu nitroglycerinu, který si vyžádal 4 lidské životy. Události, o níž se mezi pardubickými obyvateli ještě dlouho diskutovalo, byla věnována také část odborné konference „Medicína katastrof“. O pohled svůj a svých kolegů se podělila MUDr. Helena Škuligová, vedoucí lékařka Krajského zdravotnického operačního střediska.

Ukázka zásahu hasičů ve střední škole v Poděbradské

V dopoledních hodinách uspořádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ve spolupráci s dalšími partnery praktickou ukázku zásahu integrovaného záchranného systému při úniku nebezpečných látek z autocisterny.