Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Kam volat v nouzi? 155 versus 112

Čas od času se v médiích rozhoří spor o to, kterou tísňovou linku je lepší v případě nouze volat. Zatímco zastánci linky 112 argumentují snadnou zapamatovatelností jediného čísla, její odpůrci poukazují na časovou prodlevu.

Kdokoliv zachrání jediný život, zachrání celý svět

Nejsou vidět, a přesto vám denně pomáhají. Operátoři tísňové linky musí poznat a uvědomit si v jaké jsou situaci lidé na druhé straně telefonního hovoru. Většinou jsou to lidé ve stresu, vystrašení a zcela bezmocní. Život se na operačním a informačním středisku hasičů odehrává po telefonu.

Pardubickým strážníkům se „dovolá“ neslyšící i němý

Pardubická městská policie zřídila linku, jejímž prostřednictvím se od dubna „dovolají“ pomoci i lidé neslyšící, nebo ti, kteří mají potíže s vyjadřováním. Zkrátka všichni, kteří v případě ohrožení kvůli svému handicapu nemohou využít linku 156. Tísňová linka 732 138 290 je určena pouze pro příjem textových zpráv. V budoucnu by tento komunikační kanál měl soužit i obráceně, tedy k vyrozumění těchto lidí o možném nebezpečí či krizové situaci.

Linka 112 dnes slaví

Málokdo ví, že myšlenka připomínat si 11. 2. evropský den linky 112 (přičemž podobnost jedniček a dvojky v datu a lince není čistě náhodná), vznikla vlastně v hlavách českých odborníků v době předsednictví České republiky Evropské unii.

Krajští hasiči slavnostně převzali nové technologie pro operační řízení

V úterý 30. listopadu se v Pardubicích uskutečnilo slavnostní předání výstupů Krajského standardizovaného projektu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Hasiči v Pardubickém kraji mají záložní operační a informační středisko

V pátek 27. února se na požární stanici v Chrudimi, krátce po 11 hodině, prověřovala funkčnost záložního Krajského operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje. Funkčnost byla prověřována za přítomnosti plk. Ing. Miroslava Kvasničky, ředitele HZS Pardubického kraje i jeho náměstka pro IZS a operační řízení plk. Mgr. Aleše Černohorského.

Den tísňové linky 112 – Zlomyslné volání

Takzvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Takovéto hovory zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních volajících. Mezi „zlomyslná volání“, která nepřísluší řešit operátorům linky 112, patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, poruchy koncových telefonních přístrojů (náhodné zmáčknutí tlačítek v kapse), obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Den linky 112

Dne 11. února 2015 si Evropané připomenou Evropský den 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie. O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání – 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství.

I sluchově postižení se dovolají na tísňovou linku

Právo dovolat se na tísňovou linku má každý občan republiky. V případě osoby se sluchovým postižením se ale situace velmi komplikuje, protože neslyšící se nemůže s operátorem domlouvat přes zvukové zařízení, jakým je telefon. Hasičský záchranný sbor nabízí neslyšícím osobám možnost registrovat své mobilní číslo, které následně mohou používat formou SMS zpráv a spojit se tak v tísni s operačním střediskem.

Tísňové volání při výpadku mobilní sítě

Krátce

V souvislosti s výpadkem služeb T-mobile se objevují dotazy na případné přivolání pomoci. Pomoc je možné volat přes linku 112, kterou lze použít i při signálu jiné sítě. Problém může nastat v okamžiku, kdy má telefon signál vlastní sítě, ale nemůže se do ní přihlásit. V takovém případě je nejjednodušším řešením vyjmutí SIM karty. Telefon začne na displeji zobrazovat „jen tísňová volání“ nebo „SOS“, což je přímá volba linky 112.

Pardubické sloupy veřejného osvětlení budou sloužit záchranářům

Každý z téměř jedenácti tisíc sloupů veřejného osvětlení ve městě, získává v těchto dnech svoje nové unikátní číslo. To bude po vzoru mnoha dalších měst sloužit k usnadnění komunikace s operátorem tísňové linky

Horská služba začíná zimní sezónu s jednotným číslem

Pro zjednodušení kontaktu turistů v nouzi se záchranáři Horské služby ve všech oblastech začne od 15. prosince fungovat nové, krátké, ale především jednotné číslo. HS bude provozovat jednotné nouzové číslo 1210 jako službu, která bude v mobilních i pevných sítích všech operátorů v ČR zřízena stejným způsobem, jako přístup na obvyklé tísňové linky.