Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Téma příštího roku? Povodně a epidemie

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje se tentokrát konalo v prostorech krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Rada vyhodnotila aktivity složek integrovaného záchranného systému (IZS) v letošním roce a schválila plán činnosti na rok 2014. Cvičení se v příštím roce zaměří na řešení rozsáhlých povodní ve východní části kraje.

Foto: Luboš Kozel

Foto: Luboš Kozel

Příprava na povodně

„I v příštím roce budeme kontrolovat připravenost obcí a jejich součinnost s hasiči, policií, záchrankou a krajem při vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Počítáme také se cvičením, které se zaměří na řešení velkých povodní. V posledních letech je riziko jejich vzniku velmi vysoké a je tedy nutné systém prověřovat, aby reagoval rychle a správně,“ shrnul hlavní plány bezpečnostní rady v příštím roce její předseda a hejtman Martin Netolický. Krajský radní a místopředseda povodňové komise kraje Václav Kroutil záměr cvičení „POVODEŇ 2014“ doplnil: „Poprvé za existence kraje proběhne povodňové cvičení na území obcí s rozšířenou působností Lanškroun, Svitavy a Moravská Třebová, jejichž toky hydrologicky náleží k povodí řeky Moravy. Jednu z modelových situací chceme zaměřit na ohrožení a zaplavení objektu staré textilky v Brněnci. Věřím, že nám toto cvičení pomůže odhalit případné nedostatky, abychom byli co nejlépe připraveni.“

Bezpečnostní rada kraje na svém jednání také odsouhlasila nový havarijní plán kraje. Je to základní dokument pro řešení mimořádných událostí, např. havárií, živelních pohrom nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.  Vymezuje role jednotlivých složek IZS, krajské i obecní samosprávy, ale i dalších orgánů a organizací veřejného i soukromého sektoru.

Připomínky na novou vládu při ohrožení epidemií

Bezpečnostní rada kraje se rovněž zabývala přípravou plánu reakce při možném výskytu vysoce nakažlivých nemocí na území Pardubického kraje. Opatření vychází z  materiálu, který v lednu letošního roku schválila vláda k naplnění závazných pokynů Světové zdravotnické organizace.

„Při zpracovávání plánu se ukazuje, že pro tuto oblast nejsou státem bohužel vytvořeny dostatečné podmínky pro náš region. Naše připomínky zpracujeme a oslovíme na toto téma novou vládu, která by snad měla vzniknout v nejbližších týdnech,“ konstatoval hejtman Netolický. Finální podobu dokumentu s opatřeními pro případ výskytu vysoce nakažlivých nemocí v kraji předloží na dalším jednání bezpečnostní rady ředitel krajské hygieny.

V kraji chtějí prověřit také postupy při rozšíření radioaktivní látky

Bezpečnostní rada se snaží plánovat preventivní opatření a zvažovat i další možná rizika, v roce 2016 proto využije nabídku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k modelovému řešení situace vzniklé po záměrném rozptýlení radioaktivní látky ve městě. „Chceme tak prověřit připravenost našich složek a fungování záchranného systému při použití tzv. „špinavé bomby“, proti obyvatelstvu. Nálezů radioaktivních látek ohrožujících životy lidí v posledních letech ve světě přibývá. Budeme tak dalším krajem v republice, kde se toto cvičení připravené Mezinárodní agenturou pro atomovou energii bude konat,“ řekl šéf Bezpečnostní rady kraje a hejtman Martin Netolický. V tomto cvičení se počítá se zapojením krizových štábů hasičského záchranného sboru, úřadu pro jadernou bezpečnost, Pardubického kraje a jedné z obcí s rozšířenou působností.

Na závěr si členové bezpečnostní rady kraje prohlédli prostory a provoz Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Detailně se zajímali zejména o fungování tísňové linky 112. „Je velmi dobré vidět příslušníky složek integrovaného záchranného systému v běžném pracovním procesu. Před prací, kterou odvádějí operátoři na tísňové lince, musím smeknout,“ dokončil Martin Netolický, který počítá s tím, že systém rotace zasedání bezpečnostní rady kraje u jednotlivých složek IZS bude pokračovat i v příštím roce.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: