Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Typy krizových situací

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V české republice přicházejí v úvahu následující typy krizových situací, jejichž seznam schválila Bezpečnostní rada státu.
V gesci jednotlivých ministerstev je vypracování typových plánů pro řešení jejich následků.

Dlouhodobá inverzní situace
Povodně velkého rozsahu
Jiné živelní pohromy velkého rozsahu, mimo typu krizové situace č. 1 – 2, jako např. rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení apod.
Epidemie – hromadné nákazy osob (včetně hygienických a dalších režimů)
Epifytie – hromadné nákazy polních kultur (včetně hygienických a dalších režimů)
Epizootie – hromadné nákazy zvířat (včetně hygienických a dalších režimů)
Radiační havárie
Havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
Jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, destrukce nadzemních a podzemních částí staveb
Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně
Znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
Narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu
Narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu
Narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu
Migrační vlny velkého rozsahu
Hromadné postižení osob mimo epidemií – řešení následků včetně hygienických  a dalších režimů
Narušení zákonnosti velkého rozsahu

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: