Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Ukrytí obyvatel

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.
Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva.

Nejprve několik čísel:

  • V Pardubickém kraji bylo koncem roku 2014 celkem 71 stálých úkrytů (původně 279)
  • Kapacita těchto úkrytů stačí pro 2,1 % obyvatel kraje (11 700 osob)
  • 70 % z celkového počtu těchto úkrytů se nachází na území města Pardubic

Úkryty pro obyvatelstvo můžeme rozdělit do dvou skupin:

  • Stálé úkryty
  • Improvizované úkryty

Stálé úkryty

Tyto úkryty jsou budovány již v době míru a slouží především k ukrytí v průběhu ozbrojeného konfliktu. V době míru jsou často využívány jako sklady, garáže, nebo kluby. Nelze tedy počítat s jejich využitím například při průmyslových haváriích, kdy by jejich zprovoznění trvalo příliš dlouho.
Informace o nejbližším úkrytu získáte na obecním (městském) úřadu, nebo u Vašeho zaměstnavatele.

Improvizované úkryty

V době míru se k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov.
Pro dostatečnou ochranu je vhodné vyhledat místnosti a prostory na odvrácené straně od zdroje nebezpečí a utěsnit je proti možnosti vniknutí nebezpečných látek.

Hrozba válečného konfliktu

V případě hrozby válečného konfliktu by k ukrytí byly využity stálé tlakově odolné úkryty a ochranné systémy dopravních staveb, vyřazené úkryty, které je možné znovu zprovoznit a vhodné suterénní prostory staveb.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: