Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Varování obyvatel

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

siréna

V situaci, kdy je velké riziko vzniku, nebo již došlo k závažné mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, je přistoupeno k jejich varování.

Sirény

Základním prvkem varování obyvatel jsou po dlouhá desetiletí sirény, které jsou rozmístěny po území celé ČR. V posledních letech jsme svědky ústupu klasických rotačních sirén, které jsou nahrazovány sirénami elektronickými. Ty umožňují nejen upozornit na nebezpečí výstražným signálem, ale navíc mohou odvysílat verbální informaci o druhu nebezpečí. V některých obcích je do tohoto systému zapojen také místní rozhlas, který umožňuje na dálku odvysílat stejné informace nebo malé přijímače umístěné v domácnostech. Varovný systém je koncipován tak, aby bylo možné ho spouštět z několika různých úrovní. Je tak možné spustit varování na území celé republiky, ale také jen na určitém území. Vstoupit do systému varování a vyrozumění mohou také dispečinky obou našich jaderných elektráren.

200805071847_sirena 200805071847_elektr 200805071847_domino

Druhy signálů

Od 1. listopadu 2001 je v České republice zaveden pouze jeden jediný výstražný signál

Všeobecná výstraha
200805071858_vystraha

Vyhlašuje se ve všech případech, kdy může dojít, nebo již došlo ke vzniku mimořádné události, která může ohrozit životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Všeobecná výstraha bývá vyhlašována kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může být vyhlášena třikrát za sebou v tříminutových intervalech.

Kromě všeobecné výstrahy se můžeme setkat také s dalšími dvěma signály. Ty ale nejsou určeny pro varování obyvatel a mají svůj specifický význam:

Zkouška sirén

200805071908_zkouska

Provádí se stálým tónem po dobu 140 sekund.Tento signál má většina obyvatel zažitý díky pravidelným zkouškám každou první středu v měsíci.

Požární poplach

200805071917_pozar
Slouží ke svolání jednotek sborů dobrovolných hasičů a vyhlašuje se přerušovaným tónem po dobu 1 minuty

Sirény nejsou vše

V případě, kdy zaslechneme signál Všeobecná výstraha, měli bychom se snažit získat další informace některým z následujících prostředků:

  • rozhlasové a televizní vysílání – v Pardubicích 101,0 a 104,7 FM
  • městský rozhlas
  • megafony na vozech IZS

Co dělat dál

Předně bychom měli zachovat klid, nepropadat panice a uvědomit si, o který signál se jedná. Následně bychom měli zapnout Českou televizi nebo Český rozhlas, kde se dozvíme další informace.
Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečné látky, proto je řešením ukrýt se do nejbližší budovy, ideálně do vyššího patra. Většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto nikdy nevyhledávejme úkryt v podzemních prostorách. Výjimku tvoří situace, kdy je jisté, že sirény varují před povodněmi.
Riziko zasažení nebezpečnou látkou můžeme ještě snížit tím, že utěsníme nebo přelepíme otvory kolem dveří a oken a přesuneme se do místnosti na opačné straně, než je zdroj nebezpečí.
Důležitou zásadou je nikam netelefonovat. V kritické situaci je celá infrastruktura přetížena a je důležitější umožnit spojení pro záchranné organizace. Velmi nezodpovědné je volat dětem do školy a chtít, aby se rychle přišli schovat domů. Zaměstnanci škol mají své postupy a vědí, jak se zachovat. Svým jednáním bychom děti vystavovali zbytečnému riziku.
Neměli bychom zapomínat ani na starší nebo zdravotně postižené sousedy. Obzvlášť neslyšící jsou odkázáni pouze na naši pomoc, protože se nemusí o nebezpečí vůbec dozvědět.

Další informace o varovném systému a ukázku signálů naleznete na www.varujemevas.cz.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: