Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Varovný systém se v Pardubicích dočká dalšího rozšíření

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V Pardubicích bylo dlouhá léta řešeno varování obyvatel před hrozícím nebezpečím především prostřednictvím zastaralých rotačních sirén. Magistrát proto začal v roce 2003 hledat způsob, jak tento systém zmodernizovat. Volba na bezdrátový místní informační systém (rozhlas), který umožňuje připojení do jednotného systému varování a vyrozumění. Díky splnění této podmínky mohlo město požádat o státní dotaci, kterou také v červnu 2003 získalo.

Domino

Postupně byl systém budován v jednotlivých částech města a v průběhu let dále rozšiřován. Začátkem letošního září město podepsalo smlouvu na další rozšíření systému.

Rozšíření systému v roce 2014:

  • Městský obvod Pardubice I. – střed
    dodávka a montáž 5 kusů jednosměrných venkovních ozvučných míst.
  • Městský obvod Pardubice III. – Dubina
    dodávka a montáž 1 kusu jednosměrného venkovního ozvučného místa.
  • Městský obvod Pardubice V. – Dukla
    dodávka a montáž 20 kusů jednosměrných venkovních ozvučných míst.
  • Provedení úpravy ovládacího software IVVS, tzn. doplnění ozvučných míst na pracovišti oddělení krizového řízení magistrátu, operačním středisku městské policie a úřadech městského obvodu Pardubice I., Pardubice III. a Pardubice V.

V letošním roce město předpokládá napojení místní části Višňovka do tohoto celoměstského informačního systému, což nebylo v době projektování systému požadováno. Tato část byla ozvučena zastaralým drátovým 100V rozhlasem, který není v současné době již možno do systému napojit.

Technologie DOMINO II je komplexním řešením potřeb varování a vyrozumění obyvatel města a bez problémů integruje stávající i nové koncové prvky varování obyvatelstva dodané jinými subjekty (např. elektronické sirény MAESTRO v majetku právnických osob, 100 V obecní rozhlasy, …). Umožňuje rozšíření o další nové prvky varování, jako je např. informační panel, hladinová, chemická nebo sněhoměrná čidla, malé elektronické sirény apod.
V Pardubicích je například do varovného systému napojen rozhlas v AFI Palác a supermarketu Billa (Na Spravedlnosti), kde probíhají každou první středu v měsíci tiché zkoušky a „mluvící“ siréna na ČEZ Aréně.

 

DominoSystém DOMINO v Pardubicích – díl 1. Etapy výstavby

Cisterna převážející nebezpečnou látku, zimní stadion, plavecký areál. To jsou jen některé z mnoha zdrojů rizik, které mohou potenciálně ohrozit životy a zdraví nejen obyvatel Pardubic, ale i všech jejich návštěvníků. V případě, že k takové události dojde, je nejdůležitější okamžité varování lidí v okolí.

Nouzové ovládáníSystém DOMINO v Pardubicích – díl 2. Popis systému

Minule jsme se podívali do historie budování komplexního systému pro varování a informování obyvatel v Pardubicích. Dnes si tento systém podrobně představíme a podíváme se na jednotlivé možnosti využití tohoto systému.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: