Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Videosoutěž Prevence v praxi

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlašuje 4. ročník soutěže v rámci projektu „DÁVAJÍ ZA NÁS RUKU DO OHNĚ“ pod záštitou generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Drahoslava Ryby.
Soutěž pro všechny nadšené scénáristy, režiséry, kameramany a herce na téma: PREVENCE V PRAXI Pomozte svým spolužákům osvojit si základní pravidla, jak čelit mimořádné události. Zamyslete se nad tím, co by měli vaši spolužáci znát  a  natočte originální video.
Letošní soutěž je určena pro všechny, kteří mají zajímavé nápady, není jim lhostejná bezpečnost kamarádů a rádi by si vyzkoušeli některou z filmařských profesí.

Průběh soutěže:

Zahájení: 1. února 2012
Ukončení: 30. června 2012 (nejpozdější termín zaslání video snímků)
Vyhodnocení příspěvků odbornou porotou: do 15. srpna 2012
Ocenění vítězů: 8. září 2012 v Expozici požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu
Vítězové budou pozváni na slavnostní akci konanou 8. září 2012 v Expozici požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu, odkud si kromě věcných darů odnesou určitě i krásné zážitky.

Podrobné informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.hzscr.cz/soutez

Soutěžní témata:

 • Jak volat na tísňovou linku, zneužití tísňové linky
 • Co dělat při požáru (požár v domě, požár ve volné přírodě,…)
 • Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla před zplodinami hoření a ostatními chemickými látkami
 • Aby doma nehořelo (na co si dát pozor, hasicí přístroje, hlásiče požáru,…)
 • Co dělat, když zazní siréna
 • Na co nezapomenout před opuštěním bytu (z hlediska požární bezpečnosti)
 • Jak se připravit na povodně

Na video snímku bude porota hodnotit – nápad, originalitu zpracování, srozumitelnost, obsahovou správnost, celkový umělecký dojem a  technické zpracování (zvuk, efekty).

Podmínky účasti:

 

 • zaslání video snímku (možno zpracovat i více témat) na DVD spolu s vyplněnou přihláškou a souhlasem,
 • DVD nosič označit jménem autora/kolektivu a názvem snímku,
 • každý soutěžící může zaslat maximálně 3 snímky,
 • vyplněná přihláška musí obsahovat všechny informace,
 • přiložit podepsaný souhlas s poskytnutím autorských práv (součást přihlášky).

Bez těchto náležitostí nebude možné příspěvky do soutěže zařadit.

Vše zašlete nejpozději do 30. června 2012 na adresu:

MV – generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
Pošt. přihrádka 69
148 01 Praha 414
Na obálku uveďte heslo soutěže : „Dávají za nás ruku do ohně“
S dotazy se obracejte na nicole.zaoralova@grh.izscr.cz, telefon: 602 215 142

Partnerem soutěže je Nakladatelství Fraus, s.r.o.,
vydavatel encyklopedií  CO–JAK–PROČ
Soutěže, hry, zajímavosti na www.cojakproc.cz

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: