Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Vyhodnocení cvičení POLYTRAUMA 2008

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

O cvičení POLYTRAUMA 2008, které mělo v polovině září za cíl prověřit traumatologické plány a spolupráci záchranné služby s nemocnicí jste na těchto stránkách mohli číst několik článků.
Nyní se ale podívejme, jak celé cvičení probíhalo z pohledu Zdravotnické záchranné služby a Pardubické krajské nemocnice a na jednotlivé činnosti, které zůstaly většině nezúčastněných skryty.

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, p.o.

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) obdrželo v 10:18 hod. výzvu letištního velitele směny, který nahlásil charakter nehody, počet cestujících cca 100, aktivaci poplachového plánu III. stupně a určil příjezd pro složky hlavní bránou EBA.
V 10:20 hod. KZOS začalo provádět aktivaci traumatologického plánu a přešlo do režimu vzniku mimořádné události. Byli určeni operátoři pro řešení mimořádné události a pro běžný provoz.
V čase 10:21 hod. zahájilo KZOS informování okolních zdravotnických zařízení o nastalé mimořádné události a velmi dobře vyžádalo volné kapacity nemocnic. Velmi dobrá spolupráce byla také mezi sanitními vozy a KZOS. Při komunikaci vedoucího zásahového lékařského týmu Pardubické krajské nemocnice (PKN) s KZOS na určeném telefonním čísle byla zaznamenána špatná slyšitelnost.
V 10:26 hod. dorazila na místo první posádka rychlé lékařské pomoci ZZS Pardubického kraje ze stanoviště Dukla. Lékař z první posádky se stal zdravotnickým velitelem zásahu, střední zdravotnický personál převzal funkci koordinátora primárního třídění raněných a nižší zdravotnický personál se stal dispečerem provozu.
V 10:34 hod. přistály dva vrtulníky.
V 10:35 hod. dojely na místo všechny aktivované posádky.
V 10:34 hod. byla vyhlášena bezpečná zóna, na základě špatné komunikace mezi zdravotnickým velitelem zásahu a velitelem zásahu se však tato informace k záchranářům nedostala.
V 10:59 hod. proběhl odsun prvních raněných z místa mimořádné události.

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

V 10:25 hod. recepce Chirurgické kliniky Pardubické krajské nemocnice, a.s. – definované kontaktní místo – přijímá hlášení od KZOS o hromadném neštěstí, s prvotním odhadem postižených – 100 osob. Zpětným voláním byla ověřena pravdivost tohoto hlášení (10:27 hod.).
V 10:30 hod. byly informovány odpovědné osoby, následně stanoven vedoucí zásahového lékařského týmu. Vedoucí zásahového lékařského týmu rozhoduje na základě rozsahu mimořádné události o aktivaci Traumatologického plánu PKN.
Poté jsou informovány další zodpovědné osoby – členové krizového štábu nemocnice. Je zjištěna aktuální lůžková a operační kapacita nemocnice pro příjem raněných (volné operační sály, lůžka na ARO, JIP), tato informace je předána na KZOS (v 10:50 hod.). Následně probíhá svolání potřebného personálu (lékaři, zdravotní sestry, sanitáři), zajištění prostředků pro přepravu raněných a vytvoření týmů s těmito konkrétními úkoly:

  1. třídění pacientů,
  2. ošetřování těžce raněných – P1,
  3. ošetřování středně těžce raněných – P2,
  4. ošetřování lehce raněných – P3,
  5. transport raněných.

V budově chirurgie PKN byl velmi dobře označen urgentní příjem, trasy pro transport raněných a pracoviště pro jejich ošetření (P1, P2, P3). Za aktivní pomoci Policie ČR a Městské policie Pardubice byly vyznačeny trasy pro sanitky přivážející raněné (v 11:10 hod. příjezd prvních sanit, poslední pacient byl sanitou dopraven ve 12:15 hod.).
Třídící hlídka převzala informace od ZZS, provedla rychlou kontrolu zdravotního stavu a vystavila první příjmovou dokumentaci pro hromadné neštěstí. Každý pacient byl označen náramkem s číslem, shodným číslem byla označena i příslušná příjmová dokumentace pro hromadné neštěstí. Třídící hlídkou byla stanovena aktuální priorita ošetření (P1, P2 nebo P3).
Celkem bylo přivezeno 24 figurantů, z toho P1 – 6 figurantů, P2 – 4 figurantů a P3 – 14 figurantů. Dva byli dopraveni vrtulníky (vrtulník LZS Královéhradeckého kraje provozovaný Policií ČR a vrtulník SAR Armády ČR). Dle priority ošetření byli ranění transportováni do označených prostor v budově chirurgie, čímž bylo cvičení v souladu s plánem ukončeno.
Oficiálně bylo taktické cvičení „POLYTRAUMA 2008“ ukončeno na základě hlášení podaného KZOS ve 12:25 hod.

V reálné situaci by pacienti byli předáni na příslušná vyšetření, operační sály a podle typu poranění na ARO, JIP či standardní oddělení. Taktické cvičení v Pardubické krajské nemocnici, a. s. proběhlo přesně podle předem vytvořených plánů, nevznikla žádná neočekávaná situace. Cvičení Pardubické krajské nemocnice, a.s. splnilo svůj účel beze zbytku.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: