Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Vyjádření města a kraje k úniku chemických látek v Píšťovech

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Dne 7. 6. 2014 v 15.21 hodin bylo Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje (KOPIS HZS Pk) oznámeno, že v areálu Agrop došlo k úniku bromu. K úniku došlo v objektu společnosti PENTA s. r. o.

Na místo vyjely jednotky HZS Pk a J SDH obcí. Dotazem na KOPIS HZS Pk bylo zjištěno, že při úniku nedošlo k ohrožení zdraví obyvatelstva a jedná se o únik, který byl zachycen v areálu podniku. Z tohoto důvodu nebylo obyvatelstvo varováno.

Dále 7. 6. 2014 v 20.12 hodin KOPIS HZS Pk oznámilo, že v budově společnosti PENTA s. r. o došlo k opětovnému k úniku chemických látek. Na místo vyjely jednotky HZS Pk a jednotky SDH obcí. Na místo se v čase 20.35 hod. dostavil starosta města Chrudim Mgr. Petr Řezníček. Po ohledání místa havárie bylo zjištěno, že došlo k úniku kyseliny dusičné, jež vytváří nad areálem oblak, který může ohrozit obyvatelstvo. Na základě této informace byla ve 20.52 hodin obyvatelům Chrudimi odeslána SMS ve znění „Z důvodu úniku nebezpečné látky v místní části Píšťovy, prosíme nechte uzavřená okna. O aktuálním stavu budete informováni. MěÚ Chrudim.“ Okamžitě byl informován i starosta města Slatiňany, i tajemník krizového řízení ORP Pardubice. Do ohrožených oblastí vyjely hlídky Městské policie Chrudim a Policie České republiky, které prostřednictvím rozhlasů na vozidlech informovaly obyvatelstvo. Informace byly postoupeny i obchodním domům na okraji Chrudimě, kde tato informace byla také ohlášena. Ve 21:14 hodin bylo obyvatelstvo v celé Chrudimi opakovaně informováno prostřednictvím místního rozhlasu. Ve 22.30 hodin pak byla místním rozhlasem vyhlášena zpráva o ukončení opatření k ochraně obyvatelstva. Dále byla informace zveřejněna na facebookovém profilu města Chrudim. Ve 22.41 hodin byla obyvatelům Chrudimi zaslána SMS o ukončení opatření k ochraně obyvatelstva.

V obou případech hasiči unikající páry kyseliny skrápěli vodní mlhou a následně došlo k neutralizaci uniklé kyseliny sodou. Na místo se dostavili i odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, kteří monitorovali okolí havárie. Na místě havárie byla rovněž přítomna pracovnice Odboru životního prostředí při MěÚ chrudim, která na místě nezjistila znečistění podzemních a povrchových vod. Současně s varováním obyvatel Chrudimi došlo k vyrozumění obcí v okolí Chrudimi o vzniklé situaci.

Nad výsledky kontroly, kterou provedli pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje a České inspekce životního prostředí, úniku kyseliny dusičné z podniku Penta na Chrudimsku se včera večer sešel předseda Bezpečnostní rady kraje Martin Netolický spolu s tajemníkem rady Alešem Boňatovský a vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství Josefem Hejdukem. „Ze šetření vyplynulo, že únik kyseliny dusičné způsobil zkorodovaný šroub a následné uvolnění objímky na kontejneru,“ shrnul příčiny Martin Netolický.

Česká inspekce životního prostředí spolu s Krajským úřadem Pardubického kraje se shodly na tom, že vzniklá a šetřená havárie naplňuje podmínky závažné havárie dle zákona o prevenci závažných havárií. „Kontroloři si proto vyžádali ještě další podklady k doplnění. Jednoznačně jsme se shodli na tom, že navíc doporučíme provést preventivní kontroly opotřebení a kvality materiálu, v nichž jsou tyto nebezpečné látky skladovány, aby se riziko vzniku podobných událostí snížilo na minimum,“ doplnil předseda Bezpečnostní rady kraje Martin Netolický.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: