Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Vyjádření SÚJB k jodové profylaxi

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Mnohé lékárny zanamenávají v těchto dnech zvýšený zájem o tablety jodidu draselného, které chrání před inhalací radiojódu. Těmito tabletami jsou vybaveny všechny domácnosti a pracoviště v zóně havarijního plánování jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Státní úřad pro jadernou bezpečnost upozorňuje, že v souvislosti s havárií v Japonsku je pro občany pobývající na území ČR zcela zbytečné se tabletami stabilního jódu předzásobovat a o to více je neuvážené tento přípravek preventivně konzumovat.

Na základě vyhodnocení situace v Japonsku je V současné době nebylo v ČR zaznamenáno zvýšení radiace související s touto aktuální nehodou v Japonsku. V průběhu času může být na území ČR citlivými přístroji zjištěn měřitelný výkyv koncentrace radioaktivních látek v ovzduší, ani potom však nebude přiměřené hovořit o průchodu radioaktivního mraku. Proto ani v budoucnu nebude důvod k preventivním opatřením typu jódové profylaxe na území ČR v souvislosti s touto nehodou. Doporučení k případnému užití tablet v dotčené oblasti je vždy důsledně vázáno na informaci o vysokých hodnotách koncentrace radioaktivního jódu v této oblasti. Indikací k podání (k zahájení preventivní profylaxe) je až předpoklad dosažení určité předem stanovené hodnoty dávky ve štítné žláze. SÚJB může ujistit občany v ČR, že tato hodnota nebude v ČR v souvislosti s událostmi v Japonsku dosažena.

Podle výpočtů na základě dostupných údajů a informací z japonského jaderného dozoru, potažmo MAAE lze soudit, že vliv úniků z jaderné elektrárny Fukušima 1 na obyvatele ČR bude zanedbatelný (prakticky neměřitelný).
Především v důsledku události na 4. bloku (požár bazénu vyhořelého paliva s předpokládaným uvolněním části štěpných produktů do ovzduší) může dojít k mírnému zvýšení výskytu/aktivity cesia (Cs-137) a kryptonu (Kr-85), příp. dalších prvků (zejména stroncium a ruthenium), které by se nad střední Evropu mohly dostat v rámci pohybu vzdušných mas proudících ve vyšších vrstvách atmosféry na severní polokouli. Případný radioaktivní inventář a možnost jeho detekce v ČR (pomocí citlivých spetrometrických měření) ovšem závisí na výšce, do které uvolněné částice aerosolu a plynu pronikly i na samotných pohybech vzduchu.
Ačkoli je v souladu s výše uvedeným možné předpokládat (dočasné) mírné zvýšení radioaktivity, její vliv na vznik nových zhoubných nádorů v České populaci by byl zanedbatelný a statisticky neprokazatelný. S jistotou lze říci, že nebude potřeba přistupovat k žádným přímým opatřením na ochranu obyvatelstva v ČR. Jediné ochranné opatření, o kterém by bylo možné podle dalšího vývoje situace uvažovat, by se vztahovalo pouze na dovoz potravin, zemědělských a dalších produktů z postižených oblastí.

Své stanovisko k jodové profilaxi zveřejnila také druhá organizace, která se v ČR zabývá ochranou před radiací – Státní ústav radiační ochrany:

Celostátní radiační monitorovací síť (RMS) nepřetržitě sleduje radiační situaci a její vývoj na území ČR – a ta je NORMÁLNÍ! Není tedy žádný důvod provádět jakákoliv opatření.
Pokud by se situace na jaderných elektrárnách vyvíjela dále nepříznivě, a došlo by k dalšímu  uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí a kontaminované vzdušné masy by přišly nad území ČR, nejen že tuto skutečnost včas naše RMS zaznamená, ale rovněž ji zaznamenají dříve monitorovací systémy zemí ležících mezi Japonskem a naší republikou. Jen pro ilustraci – citlivost našich měření je tak vysoká, že jsme před několika lety zachytili i nevýznamné zvýšení objemové aktivity Cs-137 ve vzduchu, několik dní po té, co byl v jedné huti ve Španělsku roztaven průmyslový zářič obsahující tento radionuklid.
Navíc – zavádění jódové profylaxe, jakožto ochranného opatření je zdůvodněno tehdy, pokud tímto opatřením by byla odvrácena efektivní dávka minimálně 5 mSv. Jen pro ilustraci – celkové ozáření průměrného občana ČR v důsledku havárie JE v Černobylu představuje hodnotu nižší než 1 mSv.
Touto informací chceme uklidnit naše občany – pokud by bylo třeba provádět jakákoliv ochranná opatření, systém havarijní připravenosti v ČR je připraven je realizovat a měření RMS k tomu poskytne včas dostatečné podklady.
Varujeme před tím nezdůvodněně podávat jódové tabletky. Bylo by to nezdůvodněné zatížení organismu chemickými látkami a navíc některé osoby mohou být vůči tomuto preparátu citlivé (zvýšená přecitlivělost na jódové preparáty či poruchy štítné žlázy, zejména po 40.–45. roce věku).

Doporučujeme: jak funguje radiační monitorovací síť

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: