Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Výsledek šetření loňského neštěstí v Explosii

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Při výrobě důlní skalní trhaviny PERUNIT E došlo v organizaci Explosia a.s. dne 20. dubna 2011 k výbuchu, který byl bezprostřední příčinou  smrtelného úrazu 4 zaměstnanců organizace a celkové destrukce objektů navažovny a mísírny uvnitř ochranného valu. Další doprovodné účinky výbuchu za ochranným valem byly příčinou 4 pracovních úrazů zaměstnanců organizace spojených s pracovní neschopností 2 pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti.

Hmotné škody na majetku mimo areál organizace byly vyčísleny na cca 500.000,- Kč. Škody na majetku organizace byly z větší části odstraněny.
Organizace ponechala místo mimořádné události v původním stavu a zabezpečila potřebnou součinnost Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického při šetření mimořádné události.
Obvodní báňský úřad v průběhu šetření postupoval v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Policií České republiky a vyšetřovací komisí organizace. Shromažďování důkazů bylo ukončeno ke dni 13. února 2012.

Z výsledku šetření vyplynulo, že určit jednoznačně zdroj a příčinu iniciace výbuchu nebylo možné (s největší pravděpodobností došlo k iniciaci výbuchu v navažovně, kde se nacházel vstupní nitroester, a odtud se šířila detonace do mísírny) a ochranný val zabezpečil odpovídající ochranu okolí proti předpokládaným nežádoucím účinkům výbuchu.

Výroba důlní skalní trhaviny PERUNIT E byla obnovena v jiné části výrobního areálu na jiné modernější technologii.
Obvodní báňský úřad v průběhu šetření zjistil některé závady a nedostatky, které nesouvisely s příčinou mimořádné události, a organizaci uložil pokutu ve správním řízení ve výši 1 mil. Kč.

Český báňský úřad po předložení výsledků šetření posoudí, zda bude potřeba provést novelizaci bezpečnostních předpisů upravujících nakládání s výbušninami.

tisková zráva Českého báňského úřadu

[nggallery id=48]

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: