Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Záchranný systém

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

izs

Řešení mimořádných událostí se účastní mnoho nejrůznějších organizací, které dohromady tvoří IZS.

IZS není žádná konkrétní organizace, ale systém vazeb při řešení mimořádné události. Tvoří ho organizace (složky), které jsou patřičně vybavené a připravené zasáhnout v případě potřeby.

Základní složky IZS

Základní složky drží nepřetržitou pohotovost a na místo události vyjíždějí prakticky okamžitě po jejím nahlášení. Jejich pomoc je vyžadována přes operační střediska prostřednictvím linek tísňového volání.

Základními složkami IZS jsou:

  • Hasičský záchranný sbor
  • Policie ČR
  • Zdravotnická záchranná služba
  • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí

Ostatní složky IZS

Ostatní složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání. To znamená, že mají uzavřené dohody, na základě kterých jsou zapojovány do řešení událostí. Jejich pomoc je vyžadována přes operační střediska IZS.

Ostatní složky IZS tvoří:
  • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
  • orgány ochrany veřejného zdraví
  • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
  • zařízení civilní ochrany
  • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím

Koordinace IZS

Koordinace IZS a jeho složek byla svěřena do rukou Hasičského záchranného sboru, jehož operační střediska plní také funkci operačního a informačního střediska IZS (OPIS IZS). Na tato střediska jsou svedeny linky tísňového volání 112 a 150.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: