Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zákaz návštěv také v Chrudimi

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.
Počínaje 15. lednem 2013 platí úplný zákaz návštěv pacientů na všech odděleních Chrudimské nemocnice, a.s. Provoz zdravotních úseků Chrudimské nemocnice,a.s. nebude nadále nijak omezen.

Důvodem tohoto opatření je vzestup nemocnosti na akutní respirační infekce včetně 40% nárůstu onemocnění chřipkového původu ve spádové oblasti nemocnice.
Týká se to zejména populace dětí, mládeže a seniorů.
Epidemické zvýšení výskytu chřipkových onemocnění pro hospitalizované pacienty představuje zvýšené zdravotní riziko. Po zvážení všech okolností rozhodlo vedení nemocnice o zákazu návštěv pacientů jako vhodném preventivním prostředku proti hromadnému šíření akutních respiračních infekcí a chřipky na odděleních Chrudimské nemocnice, a.s.Tento postup byl konzultován se spolupracujícím epidemiologem.

Omlouváme se touto cestou všem blízkým osobám našich klientů za způsobené omezení styku s pacienty.
Zajistíme možnost podání informací v maximální přípustné míře telefonicky na číslech příslušných zdravotních oddělení nemocnice.
Spojovatelka tel.č. 469 653 111

O odvolání zákazu návštěv v Chrudimské nemocnici,a.s. budete informováni v místním tisku a na internetových stránkách a též informací písemně v hlavním vchodu do nemocnice.

V Chrudimi dne 14.1.2013
MUDr. Tomáš Vondráček, ředitel

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: