Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zákon o kybernetické bezpečnosti – stav kybernetického nebezpečí

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Národní bezpečnostní úřad připravil věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti, který v současné době prochází meziresortním připomínkovým řízením. Celý záměr je poměrně rozsáhlý, ale podívejme se podrobněji na jednu jeho část, která se přímo týká krizového řízení – stav kybernetického nebezpečí.

Pro případ rozsáhlého kybernetického útoku nebo jiné zvlášť závažné kybernetické bezpečnostní události, která bude mít potenciál bezprostředně ohrozit fungování služeb informační společnosti na území České republiky nebo v mezinárodním měřítku, počítá záměr se zvláštním režimem stavu kybernetického nebezpečí. Zákon o kybernetické bezpečnosti upraví způsob vyhlašování stavu kybernetického nebezpečí, jakož i související specifická práva a povinnosti.

Stav kybernetického nebezpečí bude vyhlašovat předseda vlády České republiky na návrh ředitele NBÚ, přičemž jeho rozhodnutí musí do 24 hodin schválit vláda (v opačném případě se rozhodnutí o vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí ruší uplynutím této lhůty). Stav kybernetického nebezpečí bude možno vyhlásit nejvýše na dobu sedmi dnů. Prodloužení stavu kybernetického nebezpečí na dobu dalších sedmi dnů, a to i opakovaně, může provést vláda.

Po vyhlášení stavu kybernetického nebezpečí svolá ředitel NBÚ krizový štáb, který bude přijímat opatření k ochraně českého kyberprostoru a zajišťovat komunikaci s dotčenými tuzemskými a zahraničními subjekty. Krizový štáb bude průběžně vyhodnocovat svou činnost a informovat o ní vládu – pokud dosáhnou kybernetické bezpečnostní události takové intenzity, že dojde ve značném rozsahu k ohrožení životů, zdraví, majetku, vnitřního pořádku nebo bezpečnosti České republiky, informuje krizový štáb vládu o potřebě vyhlášení nouzového stavu.

Jedinou podstatnou změnou pro soukromoprávní subjekty bude oproti normálnímu režimu podle zákona o kybernetické bezpečnosti zavedení povinnosti poskytovatelům služeb elektronických komunikací a subjektům zajišťujícím sítě elektronických komunikací provádět protiopatření stanovená NBÚ. Protiopatření budou oznamována prostřednictvím kontaktních údajů, které tito poskytovatelé sdělili ústřednímu dohledovému pracovišti, které jsou sdíleny NBÚ.

Vzhledem k tomu, že je stav kybernetického nebezpečí zvláštním režimem podle zákona o kybernetické bezpečnosti a nedotýká se práv a povinností subjektů mimo osobní působnost zákona (viz osobní působnost), bude jeho úprava systematicky zařazena v zákoně o kybernetické bezpečnosti.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: