Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zhodnocení likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Na pořadu jednání 8. Bezpečnostní rady Pardubického kraje bylo zhodnocení likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji.
Podívejme se nyní na průběh událostí očima těch, kteří se jich přímo účastnili. Tedy představitelů HZS, Pardubického kraje, Veterinární správy a dalších.

Tajemník bezpečnostní rady kraje poděkoval všem osloveným za velmi vstřícný postoj a za předání podkladů pro závěrečnou hodnotící zprávu a její následnou recenzi. Upozornil na „Monitoring zpráv a informací…“ a omezení daná autorským zákonem k další publikaci. Součástí dokumentu bude i DVD s elektronickou verzí materiálů.

Krajská veterinární správa

Ředitel Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj zdůraznil, že se na území České republiky ani bývalého Československa nevyskytla nákaza obdobného rozsahu. Dále uvedl, že „Operační manuál…“ je v současné době přepracován, probíhá připomínkové řízení a schvalování. Veškeré informace o tom, jak postupovala Česká republika, byly předávány EU do Bruselu na stálý veterinární výbor.
Likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji ukázala na profesionalitu nejen řídícího managementu, ale všech, kteří byli přímo nasazeni.

Krajská hygienická stanice

Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje uvedl, že se v celém rozsahu jednalo o záležitost veterinární, přijatá ochranná opatření vůči nasazeným pracovníkům byla preventivní. Pochválil velmi dobrou vzájemnou spolupráci všech zúčastněných.

Hasičský záchranný sbor

Náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje konstatoval, že většina informací byla již podána, ocenil profesionalitu všech zúčastněných, spolupráci s Armádou ČR v oblasti technického zajištění, s Policií ČR, která dokázala zajistit „klidné místo k práci“. Uvedl, že od povodní roku 2002 nebylo dosud nasazeno tolik sil a prostředků HZS ČR na jednom místě, jako tomu bylo při likvidaci ohnisek ptačí chřipky.
Zmínil i náklady, které u HZS ČR činily cca 7 milionů Kč.

Armáda ČR

Náčelní štábu Krajského vojenského velitelství pardubice uvedl, že vyžádání sil a prostředků Armády ČR proběhlo dle platných regulí, bylo dobré, že velitel zásahu byl jen jeden. Ocenil velmi dobré zázemí, které všem nasazeným příslušníkům poskytlo Zemědělsko obchodní družstvo Zálší.

Ministerstvo zemědělství

Vedoucí oddělení Ministerstva zemědělství České republiky seznámil přítomné s mechanismem a aktuálním stavem při vyplácení náhrad občanům i chovatelům. Ocenil přístup starostů dotčených obcí, kteří byli aktivní a vstřícní při řešení náhrad občanům. Dále uvedl, že proběhlo jednání na zemědělské agentuře se starosty obcí k problematice náhrad za poškozené komunikace, vše je v jednání a musí se řešit v souladu s platnou legislativou.
Poděkoval jménem náměstka ministra zemědělství Pardubickému kraji za velmi dobrou spolupráci a aktivní přístup při likvidaci ptačí chřipky.
K problematice náhrad dále uvedl, že v srpnu 2002 bylo chovatelům vyplaceno formou záloh 45 milionů Kč, konečné náklady by měly činit 50.645 tisíc Kč, probíhá zúčtování dle předložených dokladů. U malochovatelů činily náhrady asi 190 tisíc Kč. V nejbližší době budou vyřízeny i náhrady obcím.

Policie ČR

Ředitel Policie ČR – Správy Východočeského kraje řekl, že vedle profesionálního výkonu všech složek IZS, které se podílely na likvidaci ohnisek ptačí chřipky, velice oceňuje i pracovní atmosféru a spolupráci v bezpečnostní radě kraje a štábu velitele zásahu na místě.
Zdůraznil nezastupitelnou roli bezpečnostní rady kraje v této události. Poděkoval za zázemí pro nasazené příslušníky Policie ČR, které vytvořilo ZOD Zálší a také místní samosprávě – starostům postižených obcí.

156. záchranný prapor Olomouc

Velitel 156. záchranného praporu Olomouc rekapituloval vyžádání, průběh a způsob nasazení sil a prostředků 156. záchranného praporu Olomouc v Tisové a Nořín. Vyslaný odřad byl vybaven a dobře připraven, včetně dostatečného množství potřebných ochranných prostředků.
Pro techniku a vojáky byla tato akce neocenitelnou prověrkou. Vyjádřil zájem vyšších stupňů velení Armády ČR o poznatky, které byly získány v průběhu události a po jejím vyhodnocení.

ZOD Zálší

Předseda představenstva ZOD Zálší poděkoval za slova uznání, která k ZOD Zálší od přítomných zazněla. Zdůraznil, že bez pomoci složek IZS – armády, hasičů a policie, by situaci ZOD Zálší nedokázalo samo vyřešit. Konstatoval, že vyčíslené škody a všechny podklady již byly předloženy Ministerstvu zemědělství ČR, které je řeší.

Pardubický kraj

Člen Rady Pardubického kraje, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov upozornil na nezbytnost poučit se ze získaných poznatků na všech úrovních, pro případ, že by se situace opakovala. Upozornil i na ekonomickou stránku věci a vyplácení náhrad, které v současné době běží.
Místopředseda bezpečnostní rady kraje zrekapituloval problematiku likvidace ohnisek ptačí chřipky v Pardubickém kraji. Zdůraznil, že bezpečnostní rada kraje je nezastupitelná v oblasti krizového řízení a při zajišťování bezpečnosti občanů na území kraje, nejpozději do 3 hodin vždy problém účinně řešila. Osvědčila se opět maximální otevřenost a rychlost podávání informací médiím.
Důležitá byla osobní přítomnost člena Rady Pardubického kraje odpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov přímo v jednotlivých obcích, který řešil problémy přímo na místě, byl ve styku s občany, starosty a řídícím štábem velitele zásahu. Zdůraznil také dobrou spolupráci s ústředními orgány státní správy, zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státní veterinární správou ČR, Ministerstvem obrany ČR i Armádou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR – hygienickou službou.
Několikrát jednal nebo se osobně sešel s ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem, náčelníkem generálního štábu Armády ČR generálporučíkem Ing. Vlastimilem Pickem, hlavním hygienikem ČR MUDr. Michaelem Vítem, Ph.D. a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru ČR generálmajorem Ing. Miroslavem Štěpánem.
Tok informací pro předsedu vlády ČR Ing. Mirka Topolánka průběžně zajišťoval tajemník bezpečnostní rady kraje cestou sekretariátu Bezpečnostní rady státu.
Ocenil starosty obcí Tisová, Zálší, Kosořín, Choceň a České Heřmanice, kteří dobře spolupracovali s krajskou samosprávou i státní veterinární správou. Plně pochopili vážnost situace a dokázali „svým“ občanům vysvětlit nepopulární, ale nezbytné kroky a opatření. Vysoce ocenil všechny nasazené příslušníky HZS ČR, Armády ČR a Policie ČR a také občany dotčených obcí, kteří byli pod mediálním i emočním tlakem.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: