Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zimní údržba v pardubických ulicích

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ulice Pardubic pokryl opět po roce sníh a spolu s ním se začaly objevovat stížnosti a připomínky k průběhu jeho odklízení. Podívejme se tedy na to, jak je zimní údržba v Pardubicích organizována a kdo za ni odpovídá.

Plán zimní údržby

Rozsah zimní údržby(ZÚ) je určen „plánem zimní údržby Statutárního města Pardubice,“ který schválilo zastupitelstvo města a odpovědnou organizací za provádění zimní údržby  jsou na základě smlouvy o dílo Služby města Pardubic a.s. Tento plán se vztahuje pouze na plochy, které jsou majetkem města a nejsou v pronájmu jiných organizací.

Zimní údržba je prováděna v tomto rozsahu:

 1. pluhování a posyp vozovek
 2. pluhování a posyp chodníků
 3. pluhování a posyp veřejných prostranství a parkovišť
 4. ruční odklízení sněhu a posyp schodišť, nadchodů, podchodů
 5. pluhování a posyp cest v parcích a cyklostezek
 6. odklízení sněhu a posyp vybraných přechodů pro chodce
 7. rozšiřování křižovatek ve městě
 8. úklid a odvoz sněhu ze zúžených profilů vozovek v centrální části města a mostů
 9. odklízení sněhu a posyp vybraných zastávek MHD
 10. úklid sněhu v době vyhlášení kalamity
 11. pluhování a posyp na přístupových komunikacích ke školním zařízením v technologické šíři vozidla
 12. pluhování a posyp na přístupových komunikacích ke zdravotnickým zařízením, omovům seniorů a bezbariérovým domům v technologické šíři vozidla
 13. odklízení sněhu a posyp na místech kontejnerových stání

Místní komunikace, které budou SmP a.s. udržovat v zimním období 2010/2011 ve městě Pardubice, byly podle potřeby zimní údržby rozděleny do kategorií podle stupně důležitosti.

Udržované objekty m/ks Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti
Vozovky I. pořadí důležitosti 71 625 m Do 4 hodin po posledním spadu
Vozovky II. pořadí důležitosti 109 794 m Do 12 hodin po posledním spadu
Vozovky III. pořadí důležitosti 18 665 m Po I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hodin
Chodníky/cyklostezky I. pořadí důležitosti 156 809 m Průběžně od 05 do 22 hodin
Chodníky/cyklostezky II. pořadí důležitosti 28 465 m Po prvním pořadí
Parky a parkoviště III. pořadí 47 ks Po druhém pořadí dle kapacitních možností
Zastávky DpmP 319 ks Průběžně od 05 do 22 hodin
Přechody 333 ks Průběžně od 05 do 22 hodin
Nebezpečná místa  podchody, nadchody 36 ks Průběžně od 05 do 22 hodin
Školy, zdravotnická střediska, domovy důchodců 65 ks Průběžně od 07 do 18 hodin
Uvedené časové limity se počítají po skončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště a nevztahují se na dobu, po kterou je vyhlášena kalamita.

Městský operační štáb zimní údržby

Městský operační štáb zimní údržby během zimního období kontroluje průběh zimní údržby ve městě Pardubice a rozhoduje o vyhlášení kalamitní situace. Členem štábu je za Statutární město Pardubice primátor, náměstek primátora a vedoucí oddělení dopravy a krizového řízení.
Dalšími členy jsou zástupci Služeb města Pardubic, Městské policie a Dopravního podniku. Své místo ve štábu mají také starostové městských obvodů.
V případě vyhlášení kalamitní situace organizuje štáb její řešení a přejímá po tuto dobu řízení zimní údržby.

Technika pro zimní údržbu

Služby města Pardubic mají k dispozici pro zajišťování úkolů vyplývajících z plánu zimní údržby níže uvedený počet dopravních prostředků a mechanizmů:

Sněhový pluh + sypač 2x Bucher
2x MB Axor 1833 Stratos 50-36 2x traktor s nesenou radlicí na sníh
MB Axor 1828 Stratos 50-36 2x traktor s vlečenou radlicí na sníh
MB Atego 1624 SAB 40-36 2x traktor s přední radlicí, válcové koště + posyp
MB Unimog Stratos 24-18 Mechanizmy pro odvoz sněhu
MB Atego 1015 Stratos 20-27 nakladač Kramer
MB Atego 816 Simed nakladač Zetor
Sněhový pluh nebo válcové koště + sypač nakladač BOBCAT
Multicar M-30 Belhack BBS nákladní auta s kontejnery dle potřeby
2x Multicar M-26 Kobit SP-1 Mechanizmy pro ruční úklid
2x Multicar M-26 Simed 12x technologické vozidlo-valník
2x Multicar M-25 Belhack BSB 6x ruční fréza (koště, pluh)
Pro případ mimořádného stavu jsou s podnikatelskými subjekty uzavřeny dohody na okamžité nasazení dalších technických prostředků pro odstraňování kalamitního stavu. Jedná se zejména o traktory s pluhy a manipulační techniku.

Sněhová kalamita

Kalamitou se rozumí mimořádné zhoršení sjízdnosti a schůdnosti vzniklé nadměrným
dlouhodobým spadem sněhu nebo vytvořením souvislé vrstvy náledí na většině komunikací
a ploch ve městě, způsobující nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací v obvodu
města. Při kalamitní situaci nejsou schopny Služby města Pardubic a.s. dodržet závazné lhůty
pro zmírňování závad ve sjízdnosti. (§ 45 vyhlášky č. 104/1997 Sb. dané Plánem ZÚ)

Kalamitu vyhlašuje Městský operační štáb ZÚ, který svolává primátor města, na doporučení ředitelky SmP a.s. nebo jejího zástupce.
Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích po dobu kalamity se provádí operativně podle vývoje počasí a stavu pozemních komunikací. Řešení kalamity organizuje Městský operační štáb ZÚ.
Za mimořádné klimatické podmínky se považuje sitauce, kdy je souvislá vrstva sněhu nad 25 cm a pokračuje další sněžení nebo se tvoří ledovka nebo souvislé náledí na komunikacích.

Plán zimní údržby (.doc)

Mapa zimní údržby

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

3 komentář(ů) článku Zimní údržba v pardubických ulicích

 • Kudláček

  Bydlím v Havličkovi ulici I k rychlodráze, jsem , vzhledem k mému fyzickému omewzení odkázán na pohyb na kole, za současné situace vozovky, plné rozbředlé kaše, je velké riziko úrazu, naví tato část ulice je přes den plná aut, které mnohdy parkují po obou stranách.Přilehlé ulice, na př.Nerudova a kolem parku, jsou ve slušném stavu, domnívám se, že schrábnutí našich 150m by neměl být takový problém.Děkuji.

  • Mirda

   No jo, jenže těch 150 metrů je ve městě plno a nejde udržovat každý chodník. Spíš by si každý měl odklízet sníh před svým barákem a hned by se chodilo líp.

   • bata

    Milý Mirdo, za prvé se nejedná o chodnik, ale ulici, na které během roku parkuje tisíce platících aut, mimochodem se po ní jede špatně i bez sněhu, pro samé výmoly a pokud se týká úklidu našeho chodníku, který má podle zákona uklízet město, ten si uklízíme sami a navíc parkující auta zabírají někde skoro polov inu vozovky, to jen na vysvětlenou!

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: