Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Zjišťování příčin vzniku požárů je specializovaný obor u profesionálních hasičů

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Když slyšíme jak houkají sirény a vzápětí se okolo nás přeženou hasičské vozy, každého hned napadne, kdepak nám zase co hoří. Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skutečnosti se určitým způsobem rozdělují na ty, kteří si práci hasiče vybrali za své povolání a ty, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně ve svém volném čase.

[singlepic id=628 w=320 h=240 float=right]Všem dohromady, ale jde o jedinou věc, rychle a kvalitně pomoci těm, kteří se dostali do nebezpečí a je ohroženo jejich zdraví, životy nebo jejich majetek.
Když se zeptáme co dělají hasiči, nejčastěji uslyšíme odpověď, že hasí požáry. Ano je to pravda, mají to již ve svém názvu „Hasičský záchranný sbor“. V názvu se však objevuje i druhé slůvko „záchranný“  – tato činnost hasičů – záchranářů je v dnešní době velmi rozmanitá a tvoří již více než 2/3 všech zásahů.
Jedná se zejména o výjezdy k dopravním nehodám, kde se provádí vyprošťování osob z havarovaných vozidel a před lékařská pomoc, zajištění těchto vozidel před požárem nebo únikem pro životní prostředí nebezpečných látek.
Mezi další činnosti patří práce na vodě, čerpání vody z objektů, likvidace olejových havárií a úniků nebezpečných látek. V mnoha případech je nutná technická nebo technologická pomoc. Bohužel se mezi zásahy množí o plané poplachy, kdy nezodpovědní občané a jejich děti zavolají hasiče.

Nejen represivní je činnost hasičů

Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní složka. „Setkáváme se ale i s hasiči z odboru prevence, kteří se zabývají schvalováním projektové dokumentace a účastní se kolaudací objektů. Další provádějí kontroly u právnických a podnikajících fyzických osob a u obcí, jako prevence před vznikem požáru nebo jiné nebezpečné situace. Po požáru zase provádějí zjišťování příčin vzniku požárů,“ doplňuje kpt. Bc. Daniel Norek, vyšetřovatel hasičů HZS Pardubického kraje. Jak jistě sami uznáte, prevence je velice důležitá i v oblasti požární ochrany a neměla by se zanedbávat, protože díky nedodržování předpisů a díky nedbalosti lidí ročně vznikají tisíce požárů. Zjišťování příčin vzniku požárů patří k významným složitým technickým disciplínám v rámci činností dotýkajících se oboru požární ochrany. Vyšetřování požárů nelze chápat staticky, ale naopak jako stále se vyvíjející proces, kde je bezpodmínečně nutné využívat výsledků vědy a techniky a nové poznatky v praxi účinně aplikovat.
„Úspěšné zjišťování příčin vzniku požárů je a bude vždy závislé na stále se doplňujících informacích o nové poznatky a to nejen z oboru požární ochrany, ale též z jiných oborů jako například stavebnictví, chemie, elektrotechniky a podobně. Nedílnou součástí získávání informací v oblasti zjišťování příčin vzniku požárů je statistické sledování požárů a jejich příčin. Na tomto úseku v posledním několikaletém období doznala kvalita práce podstatných změn a systém zpracování informací včetně jejich předávání je na vysoké úrovni,“ říká kpt. Bc. Radek Kislinger, vyšetřovatel požárů generálního ředitelství HZS České republiky.

Celkové výsledky jsou významně ovlivňovány individuálním přístupem a specializací příslušníka v dané problematice, stupněm získaných zkušeností, znalostí otázek požární prevence a represe, dalších souvisejících oborů a kriminalistických disciplin. Požadavky na zjišťování příčin vzniku požárů se neustále zvyšují a příslušník zabývající se tímto oborem musí být rovnocenným odborným partnerem orgánů činných v trestním řízení.
Zjišťování příčin požáru se u hasičského záchranného sboru stává úzce specializovaným oborem. Vyšetřovatelé se musí neustále vzdělávat v oboru, jít tzv. „s dobou“ a znát všechny novinky.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: