Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Způsoby varování obyvatel v okolí Synthesie

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Velký zájem a kritiku veřejnosti vyvolal počátkem července únik nitrózních plynů z areálu společnosti Synthesia. Stejně jako v případě předchozích havárií, i tentokrát se společnost musela potýkat s kritikou za včasné neinformování veřejnosti a pokus vše utajit.
Podívejme se tedy do Vnějšího havarijního plánu, přesněji na část, týkající se toku informací v případě mimořádné události.

Provozovatel celého průmyslového areálu Synthesia, a.s. má pro prvotní předání informace o mimořádné události vytvořen systém rozesílání SMS zpráv. Tyto SMS zprávy o zjištěné provozní mimořádné události jsou nejprve rozeslány orgánům státní správy, samosprávy, starostům obcí a České inspekci životního prostředí v zóně možného ohrožení.
Následně je tato zóna programově (tj. odpovídajícím SW vybavením) vyhodnocena v závislosti na aktuální meteosituaci a tato již částečně vyhodnocená situace a blíže specifikované území je neprodleně oznámeno na KOPIS HZS Pardubického kraje. V zóně specifikované provozovatelem je k varování občanů použito sirén.

V dalším kroku od provozovatele odchází SMS zpráva starostům obcí skutečně ohrožených. Tito starostové mají možnost si tuto informaci ověřit na „hot-line“ telefonní lince dispečinku Synthesia, a. s.

 • 1.SMS – rozeslání pevně předdefinované zprávy na MT všem kontaktním osobám zadaných v databázi příjemců – vedoucí pracovníci podniku, starostové okolních obcí, státní správa, Explosia.
  „V Synthesii došlo k nehodě spojené s výronem nebezpečné látky do ovzduší. Jedná se o ………… (zde SW automaticky doplní příslušný plyn). Probíhá represivní zásah.

 • 2. SMS – rozeslání pevně předdefinované zprávy na MT všem starostům okolních obcí, kteří jsou v databázi příjemců.
  „V Synthesii došlo k nehodě s výronem…………. V ohrožení jsou obce: ………… (zde SW automaticky nadefinuje ohrožené obce).“

 • V případě, že v ohrožené zóně je některá z místních částí patřící do území městského obvodu Pardubice VII., odchází upřesňující zpráva pro starostu tohoto městského obvodu o vzniku havárie.
 • V případě, že v zóně ohrožených obcí je obec Rybitví, následuje:
  • přímý vstup dispečera do obecního rozhlasu
  • spuštění sirény, základní pokyny pro občany, opět je spuštěna siréna
  • po základní informační relaci zahájí dispečeři přímé telefonické kontaktování starostů ohrožených obcí dle seznamu spojení generovaných SW, základní a doplňující informace o situaci
 • 3. SMS – po ukončení zásahu rozeslána všem kontaktním osobám zadaných v databázi příjemců s textem
  „Provozní nehoda byla vyřešena. Represivní zásah ukončen.“

O vzniku závažné havárie v celém průmyslovém areálu spol. Synthesia, a.s. a úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, životní prostředí, hospodářské zvířectvo a majetek budou občané vyrozuměni prostřednictvím sirén.
Podrobnější informace o druhu havárie, požadovaném chování obyvatel a prováděných opatřeních získají občané hlášením z místního rozhlasu Obecního úřadu či Magistrátu a relacemi v České televizi a jiných médiích.

Vnější havarijní plán Synthesia a.s. ke stažení (.pdf)

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

6 komentář(ů) článku Způsoby varování obyvatel v okolí Synthesie

 • Pavel

  Díky za článek, netušil jsem, že mají něco takového alespoň teoreticky udělané. Teď už jen vědět, proč to ve skutečnosti nefunguje.

  • Tak to by určitě zajímalo více lidí…
   Problém je, že může být sebedokonalejší detekční a varovný systém, ale je k ničemu, pokud ho musí spustit člověk. Osobně bych řešení viděl v kompletní automatizaci, tedy systém, který nebude závislý na rozhodnutí člověka. Nejsem chemik, takže netuším, jaké jsou možnosti detekce těchto látek, ale například systém DOMINO, používaný v Pardubicích umožňuje připojení plynových čidel.
   Asi by nebylo rozumné, aby se na základě čidel rovnou spouštěly sirény (panika, falešné poplachy), ale minimálně rozeslání SMS starostům a IZS by mělo být automatické a nezávislé na rozhodnutí člověka, který je pod tlakem svého zaměstnavatele.

   Koneckonců, připomíná mi to jeden velký výrobní závod, kde mají zaměstnanci v případě úrazu zakázáno volat záchranku a tu smí přivolat pouze technik BOZP. Pročpak asi?…

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: